Eko škola

Savjeti i recepti za svakoga

11.01.2018

Veleučilište Velika Gorica je tijekom 2017. godine sudjelovalo u provedbi međunarodnog projekta WE eat responsible u okviru čega je provedeno više različitih aktivnosti kako bi se ukazalo na održivost prehrane i općenito potaknulo svakog pojedinca na razmišljanje kako se odnosimo spram hrane. Studenti treće godine smjera Upravljanje u kriznim uvjetima u okviru predmeta Gospodarenje otpadom posebno su se bavili otpadom od hrane. Naime, otpad od hrane nastaje svaki dan, u restoranima, hotelima, našim domaćinstvima, a gubitak hrane u lancu opskrbe može biti uzrokovan različitim segmentima kao što je nepravilno skladištenje sirovina, proizvoda, prilikom rukovanja ili prijevoza, uslijed distribucije, isteka roka i slično. No, otpad od hrane moguće je izbjeći, a najčešće je to hrana koja je pripremljena ili pak poslužena u prevelikim količinama, hrana koja je oštećena prilikom pripremanja ili hrana koja nije konzumirana na vrijeme te joj je zbog toga istekao rok trajanja. Kako bismo ukazali na sve veći problem otpada od hrane u suradnji sa studentima i pod vodstvom koordinatora Eko škole izv. prof. dr. sc. Sanje Kalambure izrađena je korisna knjižica sa savjetima i receptima za koju se nadamo da će pronaći put do svakog od naših čitatelja. Za oblikovanje knjižice zaslužan je naš grafičar Vladimir Buzolić-Stegu.

EcoRecepti VVG.pdf

Skip to content