Engleski jezik II

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješne uporabe pri razumijevanju pisanog i govorenog jezika; – proširenje znanja i razvijanje jezičnih vještina stečenih u dosadašnjem obrazovanju u svrhu komunikacije na engleskom jeziku; – rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije (oko – dijelovi i funkcija, refraktivne greške, astigmatizam, sljepoća, bolesti oka) – korištenje stručnih priručnika; – služenje općim i stručnim rječnicima i stručnom literaturom iz područja očne optike.

Sadržaj predmeta:

Jezične zakonitosti – modalni glagoli, kolokacije, konkordancija, tehnike prevođenja složenica i višerječnih leksema – Opći jezični sadržaji –komunikacija, opis istraživanja, dijalozi u stvarnim situacijama, objašnjavanje problema i načina rješavanja – Stručni sadržaji – optometrijska terminologija, izrazi, kolokacije i terminologija u vezi vidnih pomagala, naočala, okviri (tipovi i materijali).

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature, sposobnost komunikacije s klijentima na engleskom jeziku opisujući i analizirajući stanje oka, bolesti oka i refrakcijske pogreške.

Ishodi učenja:

Nakon polaganja ovog predmeta student će moći: 1) Integrirati stečeno znanje u područje optometrije. 2) Povezati novostečene spoznaje s postojećim znanjem. 3) Komentirati pojedine sadržaje obrađenih nastavnih cjelina. 4) Razlikovati kontekst uporabe određenih jezičnih elemenata i izraza. 5) Kombinirati opću i stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji. 6) Primjereno upotrijebiti gramatičke obrasce i stručnu terminologiju u komunikaciji. 7) Prevesti stručni tekst 8) Napisati kraći stručni tekst uz diskusiju o obrađenoj temi.

Skip to content