Informatika I

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje osnovnih znanja o računalima i vještine uporabe osnovnih aplikacija za uredsko poslovanje.

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi informacijske tehnologije, građa osobnih računala u vidu hardvera i softvera, operacijski sustav, korištenje i značaj računalnih aplikacija, sigurnost podataka i zaštita od virusa. Korištenje računala i upravljanje datotekama: prilagođavanje osnovnih postavki, korištenje ugrađene funkcije pomoći, upravljanje i organizacija datoteka i direktorija, pohranjivanje i pamćenje podataka. Obrada teksta: kreiranje, obrada i priprema manjih dokumenata za distribuciju, umnožavanje i pomicanje teksta unutar dokumenta i između dokumenta, korištenje drugih aplikacija unutar programa za obradu teksta. Tablične kalkulacije: korištenje aplikacije, kreiranje, formatiranje, izmjena i korištenje radnih listova i radnih knjiga te distribucija istih, korištenje osnovnih formula i funkcija, kreiranje i oblikovanje dijagrama i grafikona. Baze podataka: osnovni pojmovi i korištenje, kreiranje i vršenje promjena na tablicama, upitima, obrascima i izvještajima, njihovo povezivanje te priprema izlaznih podataka za distribuciju. Prezentacije: kreiranje, formatiranje, izmjena i priprema prezentacije. Informacije i komunikacija: korištenje informacijskih mreža u računalstvu, pretraživanje Interneta, razumijevanje i korištenje elektronske pošte.

Kompetencije:

Studenti će nakon položenog ispita biti osposobljeni za samostalni rad računalom u primjeni aplikacija namijenjenih suvremenom uredskom poslovanju (izradba i uređivanje složenog dokumenta, vođenje baze podataka, uporabu tabličnih kalkulacija, pretraživanje Interneta. stvaranje prezentacija i uporabu e-pošte).

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Zaključiti kojim programom je najprimjerenije izraditi neki uredski dokument 2) Dizajnirati preložak za dokumente koji se učestalo koriste 3) Oblikovati tekst dokumenta upotrebom definiranih stilova 4) Izgraditi sadržaj, popis slika, popis kratica i indeks pojmova 5) Generirati cirkularno pismo iz različitih izvora podataka (CSV, XLS, XML, SQL itd.) 6) Rješiti jednostavnije računske modele primjenom tabličnog kalkulatora 7) Oblikovati jednostavniju Access bazu podataka za evidentiranje i praćenje poslovnih događaja 8) Integrirati rješenje upotrebom više programa MS Office poslovnog paketa 9) Prezentirati radove upotrebom programa Power Point.

Skip to content