Operacijski sustavi I

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Ovladati teorijskom podlogom i praktičnim znanjima MS Windows grupe operacijskih sustava.

Sadržaj predmeta:

Zadaci operacijskog sustava. Osnovna struktura. Procesi. Dretve. Raspoređivanje procesa. Sinkronizacija procesa. Upravljanje memorijom. Datotečni sustavi. Višezadaćni i višekorisnički rad. MS Windows grupa operacijskih sustava. Inačice namijenjene radnim stanicama. Instaliranje i konfiguriranje. Pristup mrežnim servisima. Inačice namijenjene serverima. Sigurnosni aspekti, zakrpe i nadogradnje. Mjerenje performansi računalnog sustava. Zahtjevi na održavanje sa stanovišta raspoloživosti i sigurnosti računalnog sustava.

Kompetencije:

Samostalno instaliranje i administriranje Windows grupe operacijskih sustava.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Razumjeti funkcioniranje suvremenih operacijskih sustava. 2. Prezentirati funkcije procesa i dretvi. 3. Upravljati Windows (stolnim) operacijskim sustavom. 4. Razumjeti stanje i trendove suvremenih operacijskih sustava i procijeniti njihovu primjenjivost. 5. Shvatiti značaj i vezu računalnog sustava, programske potpore i funkcija operacijskog sustava. 6. Steći temeljna znanja o načinu djelovanja pojedinih komponenti operacijskog sustava. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Objasniti osnovnu arhitekturu računala. – Razumjeti principe rada operacijskih sustava. – Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad. – Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet). – Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje).

Skip to content