Oružja za masovno uništenje

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studente s osnovama: konstrukcije nuklearnog, kemijskog, biološkog i toksinskog oružja; načina njihovog djelovanja na ljude, životinjski i biljni svijet, materijalna dobra i okoliš; načinom detekcije i dozimetrije RKB i T noksi; upoznati ih s osnovama dekontaminacije; zaštite, spašavanja, evakuacije i zbrinjavanja unesrećenih i ugroženih od djelovanja ovog oružja.

Sadržaj predmeta:

Pojam oružja za masovno uništenje. Tehnologija oružja za masovno uništenje: biološko, kemijsko, nuklearno. Detekcija i klasifikacija prijetnje. Procedure za suprotstavljanje širenja oružja za masovno uništenje. Taktika i strategija u slučaju akcidenta (sprečavanje i odvraćanje, odgovor na prijetnju, oporavak, obnova). Uloga pojedinih sastavnica sustava u odgovoru na prijetnju. Baze podataka o oružjima za masovno uništavanje. Uništavanje oružja za masovno uništenje. Istražni postupci.

Kompetencije:

Studenti će steći znanja nužna za razumijevanje djelovanja oružja za masovno uništenje, načina prevencije, zaštite i spašavanja u slučaju akcidenta.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Interpretirati, klasificirati i komentirati vrstu i obim prijetnje RKB agensima 2) Ustanoviti sličnosti i razlike RKB agensa i prijetnji te procijeniti moguće posljedice 3) Analizirati način djelovanja RKB agensa na ljude, životinjski i biljni svijet, materijalna dobra i okoliš 4) Razlikovati načine detekcije i dozimetrije za svaku vrstu RKB prijetnje 5) Klasificirati i komentirati dekontaminacijske mjere i planirati organizaciju dekontaminacije ljudi, MTS-a i objekata 6) Planirati mjere zaštite, spašavanja, evakuacije i zbrinjavanja unesrećenih u RKB uvjetima

Skip to content