Održavanje računala

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje općih znanja o vrstama i uzrocima neispravnosti elektroničkih komponenata i uređaja, o nepovoljnom djelovanju okoline na ispravni rad uređaja te o važnosti preventivnog održavanja. Usvajanje posebnih znanja potrebnih za uspješnu dijagnostiku i održavanje PC računala.

Sadržaj predmeta:

1) Temeljna znanja o održavanju. Efektivnost i efikasnost elektroničkih uređaja. Definicije pouzdanosti i odnos kvalitete i pouzdanosti uređaja. Uzroci i vrste neispravnosti elektronički h komponenata. Temeljni pojmovi neispravnosti uređaja. Pouzdanost elektroničkih komponenata. Pouzdanost i raspoloživost uređaja. Planiranje radnog vremena za popravak. Funkcionalnost i elektromagnetska kompatibilnost. Preventivno i korektivno održavanje uređaja. Pristup popravku uređaja. Zadaće i razine održavanja. Određivanje količina i asortimana pričuvnih dijelova za održavanje. Osnovna struktura i organizacija sustava održavanja. 2) Dijagnostika i održavanja osobnih računala. Tipične neispravnosti analognih i digitalnih komponenata. Istosmjerni izvori napona. Zaštita od elektrostatskog izboja. Standardi za osobna računala. Komponente minimalne konfiguracije osobnih računala. Plansko održavanje osobnih računala. Programska osnova PC računala. Usklađenost operativnog sustava i sklopova računala, BIOS. Kompatibilnost osobnih računala i problematika kompatibilnosti u praksi. Programi za dijagnostiku PC računala. Problemi rada memorije, procesora, tvrdog diska i jedinice za napajanje. Uvod u praksu traženja neispravnosti i verifikacije ispravnog rada. Rad sa programima za testiranje rada osobnih računala. Metodologija zamjene neispravnih komponenata.

Kompetencije:

Opća znanja iz područja pouzdanosti, pogodnosti za održavanja i sustava održavanja elektroničkih uređaja. Razumijevanje pojmova kvalitete i pouzdanosti uređaja. Identifikacija uzroka i načina kvarova komponenata. Planiranje preventivnog održavanja. Postupci korektivnog održavanja. Praktična primjena osnovnih metoda i postupaka optimalnog pristupa pronalaženju i utvrđivanju neispravnosti u radu elektroničkih uređaja i osobnih računala. Poznavanje sustava održavanja.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Prepoznati parametre efektivnosti, pouzdanosti i pogodnosti za održavanje tehničkih sredstava 2) Proračunati pokazatelje efektivnosti i temeljem njih rješavati probleme upravljanja sustavom održavanja 3) Usporediti i vrednovati različita tehnička sredstva sa stajališta korisnika i održavatelja 4) Primijeniti spoznaje o pouzdanosti i pogodnosti održavanja u realnom sustavu održavanja 5) Proračunati količine pričuvnih dijelova potrebnih za popravak. 6) Povezati rezultate dijagnosticiranja računala s potrebnim aktivnostima održavanja 7) Zaključiti o neispravnosti dijelova računala temeljem primjene dijagnostičkih računalnih programa. 8) Riješiti neispravnosti osobnih računala i ekonomično ih dovesti u ispravno stanje 9) Predvidjeti potrebe i voditi program preventivnog održavanja osobnih računala 10) Pratiti sve dostupne izvore informacija sa sadržajima iz područja održavanja računala. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Razumjeti teorijske osnove održavanja tehničkih sustava. – Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad. – Koristit stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet).

Skip to content