Mobilnost

Međunarodna suradnja veleučilišta

Erasmus+ za studente Veleučilišta Velika Gorica

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka podrazumijeva odlazak na studij u inozemnu visokoškolsku ustanovu. Trajanje mobilnosti u svrhu studijskog boravka je između 3 – 12 mjeseci, a ovisi o trajanju semestra na inozemnoj ustanovi. Studijski boravak može se ostvariti samo na ustanovama s kojima Veleučilište Velika Gorica ima potpisan međuinstitucijski ugovor.

Student na inozemnoj ustanovi može provesti jedan semestar ili cijelu akademsku godinu. Prije odlaska na mobilnost student potpisuje Ugovor za dodjelu financijske potpore i Learning agreement for studies u kojem su navedeni predmeti koje će student slušati i polagati na inozemnoj ustanovi te broj ECTS bodova koji će mu biti priznati povratkom na matičnu ustanovu. Također student može ostvariti mobilnost u svrhu pisanja završnog ili diplomskog rada. 

U novom programskom razdoblju postoji opcija kratkoročnih kombiniranih mobilnosti te kombiniranih intenzivnih programa. Kod kratkoročnih kombiniranih studentskih
mobilnosti, fizički dio mobilnosti traje od 5 do 30 dana, a ostatak mobilnosti provodi se virtualno. Ova mobilnost prvenstveno je namijenjena studentima kojima dvomjesečna ili dulja mobilnost iz nekog razloga ne odgovara te ne mogu u njoj sudjelovati, npr. izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza ne mogu sudjelovati u dužim mobilnostima.

Student školarinu plaća na matičnoj ustanovi što znači da je oslobođen školarine na stranome visokom učilištu.

Mobilnost u svrhu stručne prakse

Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse podrazumijeva odlazak na stručnu praksu u inozemnu visokoškolsku instituciju, instituciju ili tvrtku. Trajanje mobilnosti u svrhu stručne prakse je između 2 – 12 mjeseci.

Instituciju ili tvrtku za obavljanje stručne prakse student odabire sam. Veleučilište može preporučiti studentu instituciju ili tvrtku s kojima ima ostvarenu suradnju. U slučaju kada student sam nađe instituciju ili tvrtku za obavljanje stručne prakse mora na Natječaj priložiti pozivno pismo inozemne ustanove. Također student može predložiti instituciju ili tvrtku te zatražiti od Erasmus koordinatora da ih kontaktira.

Student može na mobilnost u svrhu stručne prakse otići i u roku od jedne godine nakon završetka studija uz uvjet da se na Natječaj prijavio za vrijeme trajanja studija. Trajanje stručne prakse studenata koji su nedavno diplomirali računa se prema maksimalnom razdoblju od 12 mjeseci ciklusa za vrijeme kojeg su predali zahtjev za obavljanje stručne prakse.

Prije odlaska na mobilnost student potpisuje Ugovor za dodjelu financijske potpore i Learning agreement for traineeship u kojem je naveden broj ECTS bodova koji će mu biti priznati povratkom na matičnu ustanovu. Student školarinu plaća na matičnoj ustanovi.

Isti student može sudjelovati u razdobljima mobilnosti do najviše 12 mjeseci na svakoj razini studija. (npr. student odlazi 5 mjeseci na studijski boravak u svrhu studija, te 6 mjeseci u svrhu stručne prakse. Broj odlaznih mjeseci dogovara se prema preferencijama studenata poštujući pravila o minimalnom broju mjeseci provedenih na mobilnosti. Datumi odlaska na obje mobilnosti u jednoj natječajnoj godini ne smiju se preklapati. Student se na određenu mobilnost može prijaviti samo jednom u okviru natječajne godine što znači da u natječajnoj godini može ići jednom na studijski boravak i jednom na stručnu praksu ali ne može u okviru iste natječajne godine ići više puta na praksu).

Student može kombinirati studiranje i praksu na istoj instituciji.

Mobilnost studenata regulirana je važećim Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti (pdf)

Odlazni studenti

Organizacija mobilnosti
Tko se može prijaviti?

Na Erasmus+ natječaj mogu se prijaviti redovni i izvanredni studenti Veleučilišta.
Na natječaj za studijski boravak mogu se prijaviti studenti koji će u trenutku odlaska na mobilnost biti upisani u drugu godinu.
Na natječaj za stručnu praksu mogu se prijaviti studenti svih godina.
Mobilnost se može odvijati i nakon što student obrani završni ili diplomski rad uz uvjet da se prijavio na natječaj za vrijeme trajanja studija.

Kako se prijaviti na mobilnost?

Veleučilište Velika Gorica na svojim web stranicama objavljuje natječaj(e) za mobilnost u svrhu studijskog boravka i stručne prakse.

Uvjeti za prijavu na natječaj:

 • državljanstvo RH ili neke druge države sudionice programa ili status izbjeglice ili status osobe bez državljanstva/ili s registriranim stalnim boravištem u RH,
 • ispunjen prijavni obrazac,
 • životopis u Europass formatu na engleskom jeziku,
 • motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 500 riječi),
 • domovnica ili dokaz o statusu izbjeglice ili osobe bez državljanstva s registriranim boravištem u RH,
 • pozivno pismo tvrtke ukoliko je student sam dogovorio praksu (student se može prijaviti na natječaj i bez pozivnog pisma koje će dostaviti naknadno)
 • dodatna dokumentacija prema potrebi

 

U sklopu prijave, na adresu erasmus@vvg.hr obavezno treba poslati sljedeće:

 • ispunjen prijavni obrazac,
 • životopis u Europass formatu na engleskom jeziku,
 • motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 500 riječi).

Obrasci i predlošci

Kriteriji za odabir kandidata

Kriteriji za odabir kandidata objavljeni su u natječaju. Trenutni kriteriji pri odabiru kandidata su: formalni kriteriji, ocjena motivacijskog pisma, akademski uspjeh (prosjek ocjena svakog završenog semestra i omjer upisanih i osvojenih ECTS bodova), poznavanje stranog jezika kojeg zahtjeva ustanova domaćin (opcionalno).

Prijavom na Natječaj kandidat pristaje da se njegovo ime i podaci vezani uz željenu mobilnost javno objave u rezultatima Natječaja.

Prije mobilnosti
 • Potpisivanje Ugovora za dodjelu financijske potpore,
 • Potpisivanje Learning agreement for studies/Internship,
 • Isplata 80% financijske potpore (žiro račun),
 • Online jezična provjera,
 • Online jezični tečaj (opcionalno),
 • Osiguranja (zdravstveno osiguranje (studij i praksa); osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti (samo praksa).

 

Nakon mobilnosti
 • Dostava potpisane dokumentacije,
 • Online jezična provjera,
 • Ispunjavanje završnog izvješća,
 • Isplata preostalih 20% financijske potpore,
 • Priznavanje ECTS bodova.

 

On-line jezična provjera

Svi studenti kojima je radni jezik mobilnosti engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski ili nizozemski, obvezni su prije odlaska na mobilnosti pisati online test procjene jezičnih kompetencija (osim ako im je jezik mobilnosti materinski).

Ukoliko student/ica želi, Veleučilište, kako bi pomoglo u pripremi za aktivnost mobilnosti, studentu/ici može dodijeliti besplatan online jezični tečaj na engleskom, njemačkom, talijanskom, španjolskom ili nizozemskom jeziku. Online jezični tečajevi bit će dostupni samo nekim studentima.

Na kraju razdoblja mobilnosti u inozemstvu svi studenti obvezni su pisati drugi online test procjene jezičnih kompetencija na temelju kojega će doznati koliko su unaprijedili svoje jezične vještine.

Rezultate jezične procjene na uvid imaju student i matično visoko učilište.

Smještaj, osiguranja i vize
Osiguranja

Za cijelo vrijeme trajanja mobilnosti student obvezno mora imati slijedeća osiguranja:

Za studijski boravak:

 1. Zdravstveno osiguranje – Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja ili privatno zdravstveno osiguranje pokriva osnovno osiguranje.

Za stručnu praksu:

 1. Zdravstveno osiguranje – Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja ili privatno zdravstveno osiguranje pokriva osnovno osiguranje.
 2. Osiguranje od odgovornosti – pokriva štetu koju sudionik prouzroči na tijekom svog boravka u inozemstvu.
 3. Osiguranje od nezgode – pokriva pretrpljene štete nastale kao rezultat nesreće na radu.

 

Smještaj

Student sam osigurava smještaj. U tom procesu mogu mu pomoći Erasmus koordinator Veleučilišta i/ili odlazna ustanova.

Vize

Student sam mora provjeriti uvjete za boravak u zemlji na koju odlazi na mobilnost.

Financijska potpora

Iznosi financijske potpore ovise o zemlji u kojoj student ostvaruje mobilnost. Financijska potpora pokriva samo dio troškova. Financijsku potporu studentu isplaćuje Veleučilište na njegov žiro račun na način da se 80% ukupne financijske potpore isplaćuje prije odlaska na mobilnost, a ostalih 20% nakon dolaska s mobilnosti i dostave sve potrebne dokumentacije i ispunjavanja završnog izvješća.

Iznosi financijske potpore prvenstveno ovise o godini projekta i zemlji odredišta. Trenutačno se provodi projekt KA-131 iz 2022. g.

 

Grupa Država Financijska potpora (EUR/mjesečno)
GRUPA 1

Programske zemlje s višim životnim troškovima

Danska, Finska, Island, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska 550
GRUPA 2

Programske zemlje sa srednje visokim  životnim troškovima

Austrija, Belgija, Cipar, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal, Španjolska 550
GRUPA 3

Programske zemlje s nižim životnim troškovima

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija,
Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska,
Srbija, Slovačka, Slovenija, Makedonija,
Turska
500

 

Posebne kategorije:

Posebne kategorije studenata, kao što su studenti koji pripadaju podzastupljenim ili ranjivim skupinama u visokom obrazovanju, imaju pravu na dodatnu potporu. Iznosi dodataka i kategorije objašnjene su u dokumentu (pdf) Agencije za mobilnost i programe EU.

Reguliranje statusa na Veleučilištu za vrijeme trajanja mobilnosti

Student je obvezan regulirati svoj status na Veleučilištu za vrijeme trajanja mobilnosti. Za vrijeme trajanja mobilnosti student upisuje godinu na Veleučilištu. Prije odlaska na mobilnost s prodekanom za nastavnu djelatnost i pročelnikom studija dogovara svoje obveze (polaganje dodatnih ispita na Veleučilištu, zamrzavanje statusa studenta,..). U proces reguliranja statusa na Veleučilištu uključeni su Odsjek za studentska pitanja i Erasmus koordinator.

Za vrijeme trajanja mobilnosti student nema pravo na aktivnu X-icu.

Za vrijeme mobilnosti student školarinu plaća na matičnoj ustanovi (VVG).

 

Skip to content