Mobilnost

Međunarodna suradnja veleučilišta

Erasmus+ za studente Veleučilišta Velika Gorica

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka podrazumijeva odlazak na studij u inozemnu visokoškolsku ustanovu. Trajanje mobilnosti u svrhu studijskog boravka je između 3 – 12 mjeseci, a ovisi o trajanju semestra na inozemnoj ustanovi. Studijski boravak može se ostvariti samo na ustanovama s kojima Veleučilište Velika Gorica ima potpisan međuinstitucijski ugovor.

Student na inozemnoj ustanovi može provesti jedan semestar ili cijelu akademsku godinu. Prije odlaska na mobilnost student potpisuje Ugovor za dodjelu financijske potpore i Learning agreement for studies u kojem su navedeni predmeti koje će student slušati i polagati na inozemnoj ustanovi te broj ECTS bodova koji će mu biti priznati povratkom na matičnu ustanovu. Također student može ostvariti mobilnost u svrhu pisanja završnog ili diplomskog rada. 

U novom programskom razdoblju postoji opcija kratkoročnih kombiniranih mobilnosti te kombiniranih intenzivnih programa. Kod kratkoročnih kombiniranih studentskih
mobilnosti, fizički dio mobilnosti traje od 5 do 30 dana, a ostatak mobilnosti provodi se virtualno. Ova mobilnost prvenstveno je namijenjena studentima kojima dvomjesečna ili dulja mobilnost iz nekog razloga ne odgovara te ne mogu u njoj sudjelovati, npr. izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza ne mogu sudjelovati u dužim mobilnostima.

Student školarinu plaća na matičnoj ustanovi što znači da je oslobođen školarine na stranome visokom učilištu.

Mobilnost u svrhu stručne prakse

Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse podrazumijeva odlazak na stručnu praksu u inozemnu visokoškolsku instituciju, instituciju ili tvrtku. Trajanje mobilnosti u svrhu stručne prakse je između 2 – 12 mjeseci.

Instituciju ili tvrtku za obavljanje stručne prakse student odabire sam. Veleučilište može preporučiti studentu instituciju ili tvrtku s kojima ima ostvarenu suradnju. U slučaju kada student sam nađe instituciju ili tvrtku za obavljanje stručne prakse mora na Natječaj priložiti pozivno pismo inozemne ustanove. Također student može predložiti instituciju ili tvrtku te zatražiti od Erasmus koordinatora da ih kontaktira.

Student može na mobilnost u svrhu stručne prakse otići i u roku od jedne godine nakon završetka studija uz uvjet da se na Natječaj prijavio za vrijeme trajanja studija. Trajanje stručne prakse studenata koji su nedavno diplomirali računa se prema maksimalnom razdoblju od 12 mjeseci ciklusa za vrijeme kojeg su predali zahtjev za obavljanje stručne prakse.

Prije odlaska na mobilnost student potpisuje Ugovor za dodjelu financijske potpore i Learning agreement for traineeship u kojem je naveden broj ECTS bodova koji će mu biti priznati povratkom na matičnu ustanovu. Student školarinu plaća na matičnoj ustanovi.

Isti student može sudjelovati u razdobljima mobilnosti do najviše 12 mjeseci na svakoj razini studija. (npr. student odlazi 5 mjeseci na studijski boravak u svrhu studija, te 6 mjeseci u svrhu stručne prakse. Broj odlaznih mjeseci dogovara se prema preferencijama studenata poštujući pravila o minimalnom broju mjeseci provedenih na mobilnosti. Datumi odlaska na obje mobilnosti u jednoj natječajnoj godini ne smiju se preklapati. Student se na određenu mobilnost može prijaviti samo jednom u okviru natječajne godine što znači da u natječajnoj godini može ići jednom na studijski boravak i jednom na stručnu praksu ali ne može u okviru iste natječajne godine ići više puta na praksu).

Student može kombinirati studiranje i praksu na istoj instituciji.

Mobilnost studenata regulirana je važećim Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti (pdf)

Odlazni studenti

Smještaj, osiguranja i vize
Osiguranja

Za cijelo vrijeme trajanja mobilnosti student obvezno mora imati slijedeća osiguranja:

Za studijski boravak:

  1. Zdravstveno osiguranje – Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja ili privatno zdravstveno osiguranje pokriva osnovno osiguranje.

Za stručnu praksu:

  1. Zdravstveno osiguranje – Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja ili privatno zdravstveno osiguranje pokriva osnovno osiguranje.
  2. Osiguranje od odgovornosti – pokriva štetu koju sudionik prouzroči na tijekom svog boravka u inozemstvu.
  3. Osiguranje od nezgode – pokriva pretrpljene štete nastale kao rezultat nesreće na radu.

 

Smještaj

Student sam osigurava smještaj. U tom procesu mogu mu pomoći Erasmus koordinator Veleučilišta i/ili ustanova domaćin.

Vize

Student sam mora provjeriti uvjete za boravak u zemlji na koju odlazi na mobilnost.

Financijska potpora

Iznosi financijske potpore ovise o zemlji u kojoj student ostvaruje mobilnost. Financijska potpora pokriva samo dio troškova. Financijsku potporu studentu isplaćuje Veleučilište na njegov žiro račun na način da se 80% ukupne financijske potpore isplaćuje prije odlaska na mobilnost, a ostalih 20% nakon dolaska s mobilnosti i dostave sve potrebne dokumentacije i ispunjavanja završnog izvješća.

Iznosi financijske potpore prvenstveno ovise o godini projekta i zemlji odredišta. Trenutačno se provodi projekt KA-131 iz 2022. g.

 

Grupa Država Financijska potpora (EUR/mjesečno)
GRUPA 1

Programske zemlje s višim životnim troškovima

Danska, Finska, Island, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska 550
GRUPA 2

Programske zemlje sa srednje visokim  životnim troškovima

Austrija, Belgija, Cipar, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal, Španjolska 550
GRUPA 3

Programske zemlje s nižim životnim troškovima

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija,
Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska,
Srbija, Slovačka, Slovenija, Makedonija,
Turska
500

 

Podzastupljene ili ranjive skupine studenata

Posebne kategorije studenata, kao što su studenti koji pripadaju podzastupljenim ili ranjivim skupinama u visokom obrazovanju, imaju pravu na dodatnu potporu. Iznosi dodataka i kategorije objašnjene su u dokumentu (pdf) Agencije za mobilnost i programe EU.

Potpora za uključivanje za sudionike sa specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima

Omogućena je uvećana financijska potpora za dodatne stvarne troškove sudionika mobilnosti sa specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima. Za ovu vrstu dodatne potpore potrebno je napraviti zasebnu prijavu  prema Agenciji za mobilnost i programe EU, uz pomoć Erasmus koordinatora.

Reguliranje statusa na Veleučilištu za vrijeme trajanja mobilnosti

Student je obvezan regulirati svoj status na Veleučilištu za vrijeme trajanja mobilnosti. Za vrijeme trajanja mobilnosti student upisuje godinu na Veleučilištu. Prije odlaska na mobilnost s prodekanom za nastavnu djelatnost i pročelnikom studija dogovara svoje obveze (polaganje dodatnih ispita na Veleučilištu, zamrzavanje statusa studenta,..). U proces reguliranja statusa na Veleučilištu uključeni su Odsjek za studentska pitanja i Erasmus koordinator.

Za vrijeme trajanja mobilnosti student nema pravo na aktivnu X-icu.

Za vrijeme mobilnosti student školarinu plaća na matičnoj ustanovi (VVG).

 

Skip to content