Mobilnost

Međunarodna suradnja veleučilišta

Natječaj Erasmus+: program mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse

Veleučilište Velika Gorica objavljuje NATJEČAJ Erasmus+: program mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse   OPĆI DIO Cilj boravka u inozemstvu je stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture, izgradnja visoko kvalificiranog, stručnog kadra s međunarodnim iskustvom u obrazovanju te promocija suradnje među visokim učilištima i njihova internacionalizacija. Mobilnost u sklopu programa Erasmus+ može …
31.03.2017
Skip to content