Provedeni projekti

Optometry logo

Specijalistički diplomski stručni studij optometrije

Veleučilište Velika Gorica kao nositelj projekta i Učilište Ambitio kao partner razvili su novi Specijalistički diplomski stručni studij optometrije na engleskom jeziku. Razvojem kurikuluma novog studija koji će se u potpunosti izvoditi na engleskom jeziku, Veleučilište Velika Gorica doprinijet će internacionalizaciji hrvatskog visokog obrazovanja i potaknuti rast stope dolazne mobilnosti studenata. Projekt vrijedan 1.795.569,77 kn trajao je od 12. listopada 2019. do 12. prosinca 2020., a financiran je iz Europskog socijalnog fonda u stopostotnom iznosu.


AnnexV-logo

EU Recipe

U svibnju 2014. godine, Konzorcij sačinjen od partnera iz Republike Hrvatske, Republike Srbije i Kraljevine Švedske sudjelovao je na natječaju Europske komisije za projekte prevencije i pripravnosti u području civilne zaštite i  iznenadnog onečišćenja mora, s prijedlogom projekta na temu zaštite kritične infrastrukture, pod nazivom „Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe“ (RECIPE).


logoEUEU CIRCLE

EU-CIRCLE je istraživački projekt koji financira Obzor 2020, novi program istraživanja i inovacija Europske Unije, s ciljem procjene otpornosti međusobno povezanih i međuovisnih kritičnih infrastruktura na klimatske promjene. Projekt u trajanju od 36 mjeseci (1. lipnja 2015. – 1. lipnja 2018.) i s ukupnim budžetom od 7,3 milijuna eura okupio je vodeće europske istraživačke/akademske ustanove, vladine organizacije, meteorološke službe te industrije, mala i srednja poduzeća iz područja klimatologije i zaštite kritične infrastrukture.

Skip to content