Provedeni projekti

Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša

Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Veleučilište Velika Gorica je 9. ožujka 2020. postalo partner na EU projektu Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša. Nositelj projekta vrijednog 3.974.834,79 kn jest Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa sjedištem u Varaždinu, a partnerski konzorcij osim Veleučilišta čine Institut za razvoj i međunarodne odnose, Hrvatsko društvo inženjera tehnike, Zelena energetska zadruga za usluge i Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Cilj projekta bio je stjecanje ključnih znanja i kompetencija studenata tijekom studija kroz razvoj stručne prakse u području inženjerstva okoliša koja uključuje i usavršavanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja visokih učilišta te razvoj partnerstva s poslodavcima. Jedan on važnijih rezultata projekta bio je razvijen institucijski sustav stručne prakse s pripadajućim online sustavom planiranja i praćenja njezine kvalitete te pozitivan utjecaj na povećanje zapošljivosti u području zaštite okoliša, s naglaskom na primjenu inovativnih rješenja u gospodarstvu. Što se tiče doprinosa Veleučilišta, ukupno 144 studenta VVG-a imalo je priliku sudjelovati na aktivnostima stručne prakse na Geotehničkom fakultetu te se upoznati s vrhunskom opremom nabavljenom u sklopu projekta. Centar za karijernu i psihološku podršku Veleučilišta također je aktivno sudjelovao na projektu održavši tri zanimljive radionice o učenju s ciljem lakšeg snalaženja na studiju. Projekt je trajao tri godine, odnosno do 9. ožujka 2023. te je financiran iz Europskog socijalnog fonda u stopostotnom iznosu.


DroneWISE logo

DroneWISE

Koordinator europskog projekta DroneWISE bio je University of Applied Sciences for Public Administration in Bavaria (HföD) iz Njemačke, a konzorcij uz Veleučilište Velika Gorica činili su Saher Europe OU sa sjedištem u Estoniji, European Institute Foundation iz Bugarske, The Center for Security Studies (KEMEA) iz Grčke i Rinigard d.o.o. iz Hrvatske. Projektom se tijekom 28 mjeseci izradio niz praktičnih mjera za pripremu i poboljšanje odgovora ustanova u slučaju terorističkih napada besposadnim letjelicama na javnim površinama. Projekt je prijavljen pod pozivom ISFP-2019-AG-PROTECT Fonda za unutarnju sigurnost, a Europska komisija konzorciju je odobrila financiranje 90% ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 1.190.718,00 eura. S obzirom na stručnost i bogato akademsko iskustvo u području upravljanja u kriznim uvjetima i kriznog menadžmenta, uloga Veleučilišta unutar konzorcija bila je posebno važna u analizi prijetnje koju predstavljaju besposadne letjelice javnim površinama i evaluaciji pilot-programa osposobljavanja za odgovor na krizu napada besposadnih letjelica. Kombinacija svih praktičnih mjera koje su se razvile projektom značajno je poboljšala koordiniran odgovor ustanova na krizu i time pridonijela zaštiti javnih površina od napada besposadnim letjelicama.


Kozmok logo

KOZMOK – krizni menadžment, optometrija, održavanje zrakoplova i motornih vozila – okvir kvalifikacija

Projekt je provelo Veleučilište Velika Gorica kao nositelj u partnerstvu s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Ghetaldus Optikom d.d. Cilj projekta bio je unaprijediti studijske programe Veleučilišta Velika Gorica utemeljene na standardima zanimanja i cjelovitih kvalifikacija, odnosno primjenom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira doprinijeti razvoju kvalitetnih studijskih programa usklađenih s potrebama tržišta rada, osobnog, društvenog i gospodarskog razvoja te socijalne uključivosti. Projektom se također unaprijedila kvaliteta i nastavna djelatnost Veleučilišta te je opremljen optometrijski laboratorij, čime je Veleučilište Velika Gorica dalo svoj doprinos poboljšanju kvalitete i relevantnosti sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Projekt vrijednosti 3.832.319,35 kn u potpunosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a trajao je od 22. ožujka 2019. do 22. ožujka 2022. godine.


Provedba HKO u stručnim studijima računarstva

Veleučilište Velika Gorica sudjelovalo je kao projektni partner u projektu „Provedba HKO u stručnim studijima računarstva“. Nositelj projekta bilo je Visoko učilište Algebra, a projektni partneri uz VVG su bili i Tehničko veleučilište u Zagrebu, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Veleučilište u Bjelovaru, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultet elektronike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, HUP, Visoka škola za informacijske tehnologije i Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina. Glavni ciljevi projekta bili su razvoj i izrada 5 standarda zanimanja u području računarstva u skladu sa smjernicama za izradu standarda zanimanja te razvoj i izrada 9 standarda kvalifikacija koje se stječu završetkom stručnih studija računarstva u skladu sa smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija. Projekt je započeo 22. ožujka 2019. i trajao je 36 mjeseci, zaključno s 22. ožujkom 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3.836.901,74 kn te je financiran iz Europskog socijalnog fonda.


Optometry logo

Specijalistički diplomski stručni studij optometrije

Veleučilište Velika Gorica kao nositelj projekta i Učilište Ambitio kao partner razvili su novi Specijalistički diplomski stručni studij optometrije na engleskom jeziku. Razvojem kurikuluma novog studija koji će se u potpunosti izvoditi na engleskom jeziku, Veleučilište Velika Gorica doprinijet će internacionalizaciji hrvatskog visokog obrazovanja i potaknuti rast stope dolazne mobilnosti studenata. Projekt vrijedan 1.795.569,77 kn trajao je od 12. listopada 2019. do 12. prosinca 2020., a financiran je iz Europskog socijalnog fonda u stopostotnom iznosu.


AnnexV-logo

EU Recipe

U svibnju 2014. godine, Konzorcij sačinjen od partnera iz Republike Hrvatske, Republike Srbije i Kraljevine Švedske sudjelovao je na natječaju Europske komisije za projekte prevencije i pripravnosti u području civilne zaštite i  iznenadnog onečišćenja mora, s prijedlogom projekta na temu zaštite kritične infrastrukture, pod nazivom „Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe“ (RECIPE).


logoEUEU CIRCLE

EU-CIRCLE je istraživački projekt koji financira Obzor 2020, novi program istraživanja i inovacija Europske Unije, s ciljem procjene otpornosti međusobno povezanih i međuovisnih kritičnih infrastruktura na klimatske promjene. Projekt u trajanju od 36 mjeseci (1. lipnja 2015. – 31. svibnja 2018.) i s ukupnim budžetom od 7,3 milijuna eura okupio je vodeće europske istraživačke/akademske ustanove, vladine organizacije, meteorološke službe te industrije, mala i srednja poduzeća iz područja klimatologije i zaštite kritične infrastrukture.

Skip to content