Misija i vizija

Današnji brzi napredak tehnologija korištenih u područjima tehničkih struka, ne zadovoljava više tromi sustav školovanja već fleksibilan sustav prilagodljiv potrebama i potražnji na tržištu. Kako bi se upravo ovakav sustav obrazovanja mogao primijeniti na Veleučilištu Velika Gorica, uvedene su upisne kvote s maksimalnim brojem od 30 studenata po grupi što je u skladu s Bolonjskim procesom, a koji omogućuje studentima interaktivan rad s predavačima odnosno daje garanciju na kvalitetu nastave te postavlja studenta u centar obrazovnog procesa.

Misija Veleučilišta Velika Gorica jest obavljati djelatnost visokoga obrazovanja u skladu s društveno odgovornim principima i akademskom izvrsnošću, stvarati i razvijati visokoobrazovne kompetentne stručnjake i odgovorne nositelje budućega razvoja društvene zajednice.

Vizija Veleučilišta Velika Gorica jest razviti se u tehnološki suvremenu hrvatsku visokoobrazovnu ustanovu konkurentnu u zemljama Europske unije zbog posebnosti i internacionalizacije stručnih studijskih programa i programa cjeloživotnoga učenja te akademske izvrsnosti ostvarene na Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokoga obrazovanja (ESG). Veleučilište će provoditi specifične stručne i specijalističke diplomske stručne studije i prilagođavati se potrebama današnjega hrvatskog i europskog tržišta rada, vodeći računa da studenti tijekom studiranja dobiju potrebno teorijsko i praktično znanje koje će im osigurati lakše zapošljavanje. 

Strategija Veleučilišta Velika Gorica logičan je slijed i nastavak prethodne uspješno provedene strategije razvoja Veleučilišta, a temelji se na Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Ona je i svojevrsni odgovor na izazove i promjene koje se događaju u okruženju pod utjecajem globalnih čimbenika te trendova koji mijenjaju način rada i standarde u visokome obrazovanju. Veleučilište Velika Gorica u sedamnaest je godina postojanja uspostavilo sve preduvjete za svoj rad te se usmjerilo prema stalnome unapređivanju nastavnoga procesa na svim razinama, analizi i reviziji postojećih studijskih i obrazovnih programa te pokretanju i ustrojavanju novih programa. Kao mladoj visokoškolskoj ustanovi, do ostvarivanja željenoga stupnja razvoja predstoji čitav niz zahtjevnih aktivnosti i unutarnjih kontinuiranih poboljšanja, što određuje i razvojnu strategiju. Revizija i razvijanje postojećih programa obrazovanja i stvaranje novih radi internacionalizacije i širenja na nova tržišta i izvan Hrvatske upućuje na ekspanziju kao opciju razvojne strategije. 

Skip to content