Projekti u tijeku

Kozmok logo

KOZMOK – krizni menadžment, optometrija, održavanje zrakoplova i motornih vozila – okvir kvalifikacija

Projekt provodi Veleučilište Velika Gorica kao nositelj u partnerstvu s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Hrvatskim društvom optičara i optometrista od 22. ožujka 2019. do 22. ožujka 2022. Cilj projekta je unaprijediti studijske programe Veleučilišta Velika Gorica utemeljene na standardima zanimanja i kvalifikacija, odnosno primjenom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira doprinijeti razvoju kvalitetnih studijskih programa usklađenih s potrebama tržišta rada, osobnog, društvenog i gospodarskog razvoja te socijalne uključivosti. Osim unaprijeđenih studijskih programa, projektom će se unaprijediti kvaliteta i nastavna djelatnost Veleučilišta te opremiti optometrijski laboratorij, čime Veleučilište Velika Gorica nastoji dati svoj doprinos povećanju kvalitete i relevantnosti sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Vrijednost projekta je 3.981.904,36 kn i u potpunosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda.


Provedba HKO u stručnim studijima računarstva

Veleučilište Velika Gorica sudjeluje kao projektni partner u projektu „Provedba HKO u stručnim studijima računarstva“. Nositelj projekta je Visoko učilište Algebra, a projektni partneri uz VVG su i Tehničko veleučilište u Zagrebu, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Veleučilište u Bjelovaru, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultet elektronike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, HUP, Visoka škola za informacijske tehnologije i Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina. Glavni ciljevi projekta su razvoj i izrada 5 standarda zanimanja u području računarstva u skladu sa smjernicama za izradu standarda zanimanja te razvoj i izrada 9 standarda kvalifikacija koje se stječu završetkom stručnih studija računarstva u skladu sa smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija. Projekt je započeo 22. ožujka 2019. i predviđeno trajanje je 36 mjeseci, zaključno s 22. ožujkom 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3.836.901,74 kn te je financiran iz Europskog socijalnog fonda.


Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša

Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Veleučilište Velika Gorica je 9. ožujka 2020. postao partner na novom EU projektu Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša. Nositelj projekta vrijednog 3.974.834,79 kn jest Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa sjedištem u Varaždinu, a partnerski konzorcij osim Veleučilišta čine Institut za razvoj i međunarodne odnose, Hrvatsko društvo inženjera tehnike, Zelena energetska zadruga za usluge i Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Cilj projekta je stjecanje ključnih znanja i kompetencija studenata tijekom studija kroz razvoj stručne prakse u području inženjerstva okoliša koja uključuje i usavršavanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja visokih učilišta te razvoj partnerstva s poslodavcima. Rezultat projekta je razvijen institucijski sustav stručne prakse s pripadajućim online sustavom planiranja i praćenja njezine kvalitete te pozitivan utjecaj na povećanje zapošljivosti u području zaštite okoliša, s naglaskom na primjenu inovativnih rješenja u gospodarstvu. Nastavno i nenastavno osoblje Veleučilišta Velika Gorica sudjelovat će u provedbi projektnih aktivnosti i time dati svoj doprinos u postizanju postavljenih projektnih ciljeva. Projekt će trajati tri godine, odnosno do 9. ožujka 2023. te je financiran iz Europskog socijalnog fonda u stopostotnom iznosu.


DroneWISE

Koordinator europskog projekta DroneWISE je University of Applied Sciences for Public Administration in Bavaria (HföD) iz Njemačke, a konzorcij uz Veleučilište Velika Gorica čine Saher Europe OU sa sjedištem u Estoniji, European Institute Foundation iz Bugarske, The Center for Security Studies (KEMEA) iz Grčke i Rinigard d.o.o. iz Hrvatske. Projektom će se tijekom dvije godine izraditi niz praktičnih mjera za pripremu i poboljšanje odgovora ustanova u slučaju terorističkih napada bespilotnim letjelicama na javnim površinama. Projekt je prijavljen pod pozivom ISFP-2019-AG-PROTECT Fonda za unutarnju sigurnost, a Europska komisija je konzorciju odobrila financiranje 90% ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 1.190.718,00 eura. S obzirom na stručnost i bogato akademsko iskustvo u području upravljanja u kriznim uvjetima i kriznog menadžmenta, uloga Veleučilišta unutar konzorcija bit će posebno važna u izradi strategije zapovijedanja, kontrole i koordinacije stručnjaka iz ustanova koje prve odgovaraju na krizu te osmišljavanju i testiranju pilot-programa osposobljavanja za odgovor na krizu napada bespilotnih letjelica. Kombinacija svih praktičnih mjera koje će se razviti projektom značajno će poboljšati koordiniran odgovor ustanova na krizu, a javne površine bit će zaštićenije od napada bespilotnim letjelicama.

 

Skip to content