Sigurna škola – poticajno i ugodno mjesto za sve

Uvodne napomene

Svako malo u medijima se pojavljuju vrlo potresna svjedočanstva o nasilju među učenicima, ali i učenika prema nastavnicima i srećom rjeđe obratno. Nastavnici i stručni suradnici u školama opetovano naglašavaju da im nedostaju stručna znanja za nošenje s takvim situacijama. Stručne edukacije temeljene na kognitivnoj psihologiji i komunikacijskim vještinama o tome kako efikasnije poučavati, kako učenike ojačati u njihovim strategijama učenja i metakogniciji te kako aktivnije uključiti roditelje u odgojno-obrazovni proces, uvijek su dobro primljene od djelatnika u školama.

Cilj edukacije

Cilj edukacije jest osnažiti polaznike za prepoznavanje, prevenciju i adekvatan odgovor na problem nasilja među školskom djecom. Kroz edukaciju, polaznici će se upoznati s ključnim aspektima vezanim uz psihološke, pedagoške, socijalne i tehnološke faktore nasilja u školama. Po završetku radionice polaznici će biti osposobljeni prepoznati rane znakove nasilja, pružiti podršku učenicima te doprinijeti stvaranju sigurnijeg i poticajnijeg okruženja u školama.

Sadržaj programa

  • Modul 1.: Forenzička psihologija
  • Modul 2.: Načela aktivne/efikasne škole
  • Modul 3.: Pozitivna psihologija u obrazovanju
  • Modul 4.:  Upravljanje razredom i disciplina
  • Modul 5.: Psihološka otpornost i krizne intervencije
  • Modul 6.: Razvoj zdrave ličnosti i prevencija nasilja u školi
  • Modul 7.: Cyber psihologija

Ciljana skupina polaznika

  • Nastavnici i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola.
  • Predsjednici i zamjenici predsjednika Vijeća roditelja.

 Uvjeti upisa na program: nema.

 Uvjeti i način završetka programa: redovno sudjelovanje na svim aktivnostima tečaja (predavanja  i vježbe).

 Voditelj programa: dr.sc. Marko Toth v. pred. mag. psych.

 Izvoditelji programa:  red. prof. dr. sc. Predrag Zarevski, prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub, red. prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički, red. prof. dr. sc. Dubravka Miljković, red. prof. dr. sc. Majda Rijavec, prof. dr. sc. Irena Miljković Krečar.

 Upisna cijena programa po polazniku: 200 eura + PDV.

-> Obavijesti me o sljedećem terminu

Skip to content