O nama

Alumni klub Veleučilišta Velika Gorica

Veleučilište Velika Gorice osnovalo je Alumni Klub, odnosno klub bivših studenata našeg Veleučilišta.

Alumni klub Veleučilišta Velika Gorica djeluje kao neprofitni klub u sklopu VVG-a.

Cilj osnivanja Kluba  je da Vi, naši bivši studenti, ostanete u kontaktu međusobno odnosno s nama – Vašim Veleučilištem.

Naša je želja da se kroz organizaciju raznih stručnih skupova, međunarodnih konferencija i simpozija te kroz Vaše uključivanje natrag u rad Veleučilišta, profilira kvalitetan stručni kadar za naše buduće nastavnike i suradnike.

Stručnjaci Veleučilišta Velika Gorica već sada ostvaruju zamjetne rezultate u svojim karijerama – kontakti s Vašim kolegama već sada, a za koju godinu sigurno bit će vrlo utjecajan lobi.

Na ovaj način želimo potaknuti i Vašu međusobnu suradnju, od koje se zasigurno može očekivati barem jedan kvalitetan stručni skup godišnje, te mnogo stručnih i poslovnih projekata.

Skip to content