Krizni menadžment

O studiju
Nastavni plan
Ishodi učenja

Krizni uvjeti su oni uvjeti u kojima je veća ili manja skupina ljudi ugrožena do te mjere da nije u mogućnosti kontrolirati tijek događanja i uspješno se nositi s nanesenom štetom. Ovaj stručni studij ti nudi kompetencije planiranja i provođenja preventivnih mjera za sprječavanje i ublažavanje posljedica kriza i katastrofa u poduzećima ili čovjekovoj okolini te pružanje stručne pomoći i koordinacija stručnih timova i opreme za vrijeme i nakon krize ili katastrofe.

O studiju

Studij je namijenjen prvenstveno osobama koje se bave zaštitnim i sigurnosnim aspektima kriza u djelovanju pravnih osoba, gospodarstva, tijela jedinica lokalne i područne uprave, te tijela državne uprave.

Upravljanje u kriznim uvjetima je vrlo kompleksno i odgovorno, obuhvaća različite poslove ovisno o djelatnosti i području djelovanja pojedine pravne osobe, poduzeća ili jedinice lokalne i područne uprave kao i državne uprave. Zato je vrlo značajno uspostaviti sustav zaštite koji sprječava nastanak kriza, povećava otpornost na djelovanje kriza i podiže razinu sposobnosti uklanjanja posljedica i oporavka. Dobro poznavanje procesa mogućih kriza i sposobnost upravljanja sustavom zaštite jeste temeljna zadaća kriznog menadžmenta.

Završetkom studija ‘Specijalistički diplomski stručni studij kriznog menadžmenta’ stječu se specijalistička znanja i kompetencije za samostalno rješavanje problema upravljanja krizama, vođenje procesa i sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom u javnom i privatnom sektoru, a posebice u gospodarstvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te usklađivanja djelovanja sa sustavom upravljanja funkcionalnom djelatnošću organizacije.

Završeni studenti će biti osposobljeni za rješavanje problema upravljanja krizama kao i upravljanje javnom i korporacijskom sigurnošću te humanitarnim i sigurnosnim operacijama u skladu s važećim nacionalnim, EU i međunarodnim relevantnim direktivama i normama.

Studenti će uspješnim završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija kriznog menadžmenta steći novih 120 ECTS bodova tako da će dobiti diplomu stručnog specijalista inženjer kriznog menadžmenta s ukupno 300 ECTS što im omogućuje nastavak studija u Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno zakonu.

Suradne ustanove

Ravnateljstvo civilne zaštite – MUP

Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska gorska služba spašavanja

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Prva godina

SEMESTAR 1

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE

SEMESTAR 2

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Druga godina

SEMESTAR 3

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 4

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Razina Ishodi učenja
1. Znanje i razumijevanje
 1. Objasniti ulogu menadžera u kriznom menadžmentu
2. Sposobnost primjene znanja i razumijevanja
 1. Protumačiti osnovne pojmove i opseg kriza i katastrofa.
 2. Upotrijebiti dinamičke obrasce i tipologije kriza
 3. Koristiti engleski jezik u proučavanju znanstvene i stručne literature i stručnom komuniciranju
 4. Koristiti alate kriznog menadžmenta
 5. Koristiti komunikacijske vještine i različite strategije u kriznom komuniciranju
3. Zaključivanje i rasuđivanje
 1. Komentirati izvanredne situacije
 2. Razlikovati karakteristike tradicionalnih i modernih kriza
 3. Preispitati izvore i porijeklo poslovnih kriza
 4. Vrednovati specifičnosti i modele kriznog menadžmenta
 5. Planirati elemente odluke u kriznom odlučivanju
 6. Voditi krizni komunikacijski tim u kriznom komuniciranju i konferencijama za tisak
 7. Analizirati prijetnje, mjere i sustave poslovne sigurnosti
 8. Analizirati poslovne procese i mogućnosti kontinuiteta poslovanja u kriznim situacijama
4. Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja
 1. Prezentirati svoje ideje, stavove, rješenja i projekte
5. Razvijene vještine učenja
 1. Primijeniti stečena znanja u daljnjem stručnom radu i akademskom obrazovanju, uz odgovarajući moralni i etički stav
 2. Prilagoditi se promjenama u tehnologiji i metodama rada u sklopu cjeloživotnog obrazovanja
Skip to content