Krizni menadžment

O studiju
Nastavni plan
Ishodi učenja

Krizni uvjeti su oni uvjeti u kojima je veća ili manja skupina ljudi ugrožena do te mjere da nije u mogućnosti kontrolirati tijek događanja i uspješno se nositi s nanesenom štetom. Ovaj stručni studij ti nudi kompetencije planiranja i provođenja preventivnih mjera za sprječavanje i ublažavanje posljedica kriza i katastrofa u poduzećima ili čovjekovoj okolini te pružanje stručne pomoći i koordinacija stručnih timova i opreme za vrijeme i nakon krize ili katastrofe.

Želite upisati stručni diplomski studij Krizni menadžment?

Vi birate kako ćemo odgovoriti na vaša pitanja

PITAJTE NAS

O studiju

Studij je namijenjen prvenstveno osobama koje se bave zaštitnim i sigurnosnim aspektima kriza u djelovanju pravnih osoba, gospodarstva, tijela jedinica lokalne i područne uprave, te tijela državne uprave.

Upravljanje u kriznim uvjetima je vrlo kompleksno i odgovorno, obuhvaća različite poslove ovisno o djelatnosti i području djelovanja pojedine pravne osobe, poduzeća ili jedinice lokalne i područne uprave kao i državne uprave. Zato je vrlo značajno uspostaviti sustav zaštite koji sprječava nastanak kriza, povećava otpornost na djelovanje kriza i podiže razinu sposobnosti uklanjanja posljedica i oporavka. Dobro poznavanje procesa mogućih kriza i sposobnost upravljanja sustavom zaštite jeste temeljna zadaća kriznog menadžmenta.

Završetkom studija ‘Stručni diplomski studij Krizni menadžment’ stječu se stručna znanja i kompetencije za samostalno rješavanje problema upravljanja krizama, vođenje procesa i sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom u javnom i privatnom sektoru, a posebice u gospodarstvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te usklađivanja djelovanja sa sustavom upravljanja funkcionalnom djelatnošću organizacije.

Završeni studenti će biti osposobljeni za rješavanje problema upravljanja krizama kao i upravljanje javnom i korporacijskom sigurnošću te humanitarnim i sigurnosnim operacijama u skladu s važećim nacionalnim, EU i međunarodnim relevantnim direktivama i normama.

Studenti će uspješnim završetkom stručnog diplomskog studija kriznog menadžmenta steći novih 120 ECTS bodova tako da će dobiti diplomu magistra inženjera kriznog menadžmenta s ukupno 300 ECTS što im omogućuje nastavak studija u Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno zakonu.

 

Suradne ustanove

Ravnateljstvo za civilnu zaštitu – MUP

Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska gorska služba spašavanja

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

Hrvatski centar za potresno inženjerstvo

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Prva godina

SEMESTAR 1

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE

SEMESTAR 2

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Druga godina

SEMESTAR 3

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 4

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Razina Ishodi učenja
1. Znanje i razumijevanje

KM7. Objasniti ulogu menadžera u kriznom menadžmentu

2. Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

KM1. Protumačiti osnovne pojmove i opseg kriza i katastrofa
KM2. Upotrijebiti dinamičke obrasce i tipologije kriza
KM8. Koristiti engleski jezik u proučavanju znanstvene i stručne literature i stručnom komuniciranju
KM9. Koristiti alate kriznog menadžmenta
KM11. Koristiti komunikacijske vještine i različite strategije u kriznom komuniciranju

3. Zaključivanje i rasuđivanje

KM3. Komentirati izvanredne situacije
KM4. Razlikovati karakteristike tradicionalnih i modernih kriza
KM5. Preispitati izvore i porijeklo poslovnih kriza
KM6. Vrednovati specifičnosti i modele kriznog menadžmenta
KM10. Planirati elemente odluke u kriznom odlučivanju
KM12. Voditi krizni komunikacijski tim u kriznom komuniciranju i konferencijama za tisak
KM13. Analizirati prijetnje, mjere i sustave poslovne sigurnosti
KM14. Analizirati poslovne procese i mogućnosti kontinuiteta poslovanja u kriznim situacijama

4. Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

KM15. Prezentirati svoje ideje, stavove, rješenja i projekte

5. Razvijene vještine učenja

KM16. Primijeniti stečena znanja u daljnjem stručnom radu i akademskom obrazovanju, uz odgovarajući moralni i etički stav
KM17. Prilagoditi se promjenama u tehnologiji i metodama rada u sklopu cjeloživotnog obrazovanja

Skip to content