Logistički menadžment

Rješavaju složene probleme

O studiju
Nastavni plan
Ishodi učenja

Studij je utemeljen na znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja logističke potpore složenim sustavima. Studij pruža potrebno znanje iz logističkog menadžmenta, a ponajprije osobama koje žele raditi ili osobama koje već rade na poslovima logistike a žele se doškolovati u ovom području.

Studirati logistički menadžment

Veleučilište Velika Gorica je pokrenulo prvi hrvatski stručni diplomski studij logistike, prvo pod nazivom Upravljanje logističkim sustavima i procesima (2006), zatim modernizirani studij pod nazivom Logistički menadžment (2019).

Univerzalni naziv studija Logistički menadžment je kompatibilan sa srodnim studijskim programima koji se izvode na drugim visokim učilištima EU. Naziv studija je prepoznatljiv i na engleskom jeziku (Logistics Management).

Na stručni diplomski studij redovito se upisuju završeni studenti stručnih prijediplomskih studija  s Veleučilišta Velika Gorica. To su najprije završeni studenti stručnih prijediplomskih studija: Motorna vozila, Održavanje računalnih sustava, Održavanje zrakoplova i Upravljanje u kriznim uvjetima, zatim završeni studenti prijediplomskih studija s drugih visokih škola. Veliki broj poslodavaca upisuje na studij svoje zaposlenike koji već rade na poslovima logistike radi nadogradnje i usvajanja novih znanja i vještina.

Interdisciplinarni studijski program Logistički menadžment pokriva ukupnu logističku potporu složenim sustavima s okosnicom predmeta tehničke struke. Tijekom školovanja studenti stječu spektar primijenjenih znanja i vještina, kao u zemljama Europe. Kroz cjeloživotno učenje takvi će inženjeri temeljem kvalitetnog predznanja lakše povezati teoriju i praksu, što omogućava kreativnost na poslu.

Kompetencije završenih studenata

Stručni diplomski studijski program je utemeljen na primijenjenim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja logističke potpore složenim sustavima. Studij pruža potrebno znanje iz logističkog menadžmenta, a ponajprije osobama koje žele raditi ili osobama koje već rade na poslovima logistike a žele se doškolovati u ovom području.

Završetkom studija polaznici stječu kompetencije logističkog menadžmenta:

  • planiranje i organiziranje  logističkog sustava
  • upravljanje logističkim sustavima i procesima
  • upravljanje sustavom nabave i distribucije
  • upravljanje prometom i transportom
  • upravljanje sustavom održavanja tehničkih sredstava
  • upravljanje sustavom materijalno-financijskog poslovanja
  • planiranje i vođenje logističkih projekata

Studijski program

Studijski program Logistički menadžment  obuhvaća potreban sadržaj planiranja, organiziranja, upravljanja te kontroliranja tokova materijala, osoba, energije i informacija. Sastavni dio programa su trendovi i rješenja naprednih logističkih lanaca opskrbe i informacijskih tehnologija. Kao takav, specijalistički diplomski stručni studij je preporuka kandidata na tržištu rada.

Potreba za specijalističkim obrazovanjem u području logistike postoji u svim javnim službama (vojska, policija, zaštita i spašavanje) i u gospodarstvu Republike Hrvatske. Na temelju spoznaja da tradicionalne discipline pojedinačno nisu u mogućnosti riješiti složene probleme postavljen je ovaj interdisciplinarni studijski program, koji interakcijom više disciplina pruža rješavanje logističkih zadataka.

Logistički menadžment je prepoznatljiv i preporučljiv studijski program, koji je kompatibilan sa srodnim studijskim programima koji se izvode na visokim učilištima EU.

Logistički menedžment

Prva godina

SEMESTAR 1

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE

SEMESTAR 2

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Druga godina

SEMESTAR 3

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 4

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Razina Ishodi učenja
1. Znanje i razumijevanje

LM1. Identificirati problematiku razvoja logističkih sustava
LM2. Objasniti svojstva i funkcije logističkog sustava
LM3. Opisati organizaciju logističkog sustava nabave i distribucije roba
LM4. Opisati informacijski sustav lanca opskrbe

2. Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

LM5. Analizirati ekonomiku poslovanja logističkog sustava poduzeća
LM6. Koristiti relevantne pokazatelje interdisciplinarnih interakcija za analizu i rješavanje logističkih zadataka
LM7. Sudjelovati u timskom radu na razvojnim logističkim projektima
LM8. Samostalno analizirati logističke pokazatelje optimizacije
LM9. Samostalno procijeniti stanje i perspektive logističkog sustava.

3. Zaključivanje i rasuđivanje

LM10. Formulirati prijedloge unaprjeđenja logističkih sustava
LM11. Donositi menadžerske odluke u planiranju, organizaciji i upravljanju logističkim projektima
LM12. Procijeniti stručne i sigurnosne sadržaje logističkih sustava
LM13. Analizirati troškove logističkih sustava

4. Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

LM14. Prosuđivati i provoditi sustav upravljanja kvalitetom u logistici
LM15. Prezentirati prijedloge rješenja logističkih problema u sklopu razvoja i vođenja projekata
LM16. Povezati značaj upravljanja ljudskim potencijalima s razvojem logistike
LM17. Komunicirati sa stručnjacima iz različitih područja radi ostvarivanja interdisciplinarnih interakcija u rješavanju logističkih zadataka

5. Razvijene vještine učenja

LM18. Primijeniti programsku potporu suvremenih metoda i alata u rješavanju pitanja održivosti logističkog procesa
LM19. Promovirati logističke usluge s aspekta održivog razvoja i utjecaja na okolinu
LM20. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja u sustavu logistike

Skip to content