Troškovi studija

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente:

STUDIJ CIJENA PO SEMESTRU
Održavanje računalnih sustava 10.500,00 kn
Motorna vozila 10.500,00 kn
Održavanje zrakoplova 10.500,00 kn
Upravljanje u kriznim uvjetima 10.500,00 kn
Očna optika 13.350,00 kn

Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu.

 


 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente:

STUDIJ CIJENA PO SEMESTRU
Krizni menadžment 9.810,00 kn
Logistički menadžment 9.810,00 kn
Informacijski sustavi 9.810,00 kn

Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu.

 


 

OSTALI TROŠKOVI

TROŠAK IZNOS
Administrativni troškovi upisnog postupka i upisne dokumentacije 500,00 kn
Naknada troškova ponovne izrade studentske iskaznice 100,00 kn
Tisak primjerka diplome na engleskom jeziku 900,00 kn
Naknada za postupak odobravanja prijelaza s drugog studijskog programa izvan ili unutar Veleučilišta 500,00 kn
Naknada za postupak vrednovanja i priznavanja ECTS bodova ostvarenih na nekom drugom visokom učilištu ili na studijskom programu unutar Veleučilišta po predmetu 300,00 kn
Naknada za izdavanje Uvjerenja o položenim ispitima na hrvatskom jeziku 100,00 kn
Naknada za izdavanje Uvjerenja o položenim ispitima na engleskom jeziku 200,00 kn
Naknada za izdavanje nastavnog plana i programa svih propisanih i/ili položenih predmeta na hrvatskom jeziku 350,00 kn
Naknada za izdavanje nastavnog plana i programa svih propisanih i/ili položenih predmeta na engleskom jeziku 500,00 kn
Naknada za izdavanje nastavnog plana i programa pojedinih položenih predmeta na hrvatskom jeziku 200,00 kn
Naknada za izdavanje nastavnog plana i programa pojedinih položenih predmeta na engleskom jeziku 300,00 kn
Naknada za izdavanje duplikata diplome/dopunske isprave o studiju 300,00 kn
Naknada za troškove postupka ispisa sa studija 150,00 kn
Naknada za administrativne troškove rješavanja molbi koje su posljedica nepravovremenog izvršenja studentskih obveza 150,00 kn

*Na završetku studija Veleučilište izdaje diplomu na hrvatskom jeziku i dopunsku ispravu o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku. Troškovi tiskanja diplome na hrvatskom jeziku i dopunske isprave o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku ne naplaćuju se.

 

 

Skip to content