Sve o upisima 2024./2025.

Stručni prijediplomski studij
Stručni prijediplomski studij

Na stručne prijediplomske studije Veleučilišta mogu se upisati pristupnici koji su završili najmanje četverogodišnji srednjoškolski program i položili državnu maturu. Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature, za upis na stručne prijediplomske studije na Veleučilištu polažu se ispiti obveznog dijela državne mature na osnovnoj razini. Pristupnici se za upis na studij prijavljuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) odnosno putem stranice Postani student

Iznimno, upisati se mogu i pristupnici bez položene državne mature a koji su četverogodišnji srednjoškolski program završili prije 2010. godine.

Natječaj za upis na stručne prijediplomske studije u akademskoj 2024./2025. godini

*Nakon prijave za upis putem Središnjeg prijavnog ureda pristupnici koji ostvaruju uvjete za dodjelu dodatnih bodova potvrde o stečenom zvanju,  radnom iskustvu ili priznatim usavršavanjima (točka 10. do 14. Natječaja za upis) dostavljaju u Studentsku referadu Veleučilišta ili na e-mail referada@vvg.hr

Sukladno Odluci o upisu studenata s invaliditetom pristupnici sa utvrđenim invaliditetom imaju pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote uz uvjet da prijeđu razredbeni postupak.

Odluka o školarinama na stručnim studijima Veleučilišta Velika Gorica

Odluka o naknadama za provedbu upisnog postupka te drugim naknadama na stručnim studijima

Dodatne informacije o upisima na stručne prijediplomske studije mogu se dobiti i putem e-mail adrese info@vvg.hr ili pozivom na broj telefona 01/6222-501 u okviru radnog vremena Studentske referade.

Stručni diplomski studij
Stručni diplomski studij

Za upis na stručne diplomske studije mogu se natjecati pristupnici koji su završili stručni prijediplomski studij na Veleučilištu Velika Gorica ili jednakovrijedno visokoškolsko ili sveučilišno obrazovanje u zemlji i inozemstvu i stekle najmanje 180 ECTS bodova.

Natječaj za upis na stručne diplomske studije u akademskoj 2024./2025. godini

Sukladno Odluci o upisu studenata s invaliditetom pristupnici sa utvrđenim invaliditetom imaju pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote uz uvjet da prijeđu razredbeni postupak.

Odluka o školarinama na stručnim studijima Veleučilišta

Odluka o naknadama za provedbu upisnog postupka te drugim naknadama na stručnim studijima

Dodatne informacije o upisima na stručne diplomske studije mogu se dobiti i putem e-mail adrese info@vvg.hr ili pozivom na broj telefona 01/6222-501 u okviru radnog vremena Studentske referade.

Akademski kalendar
Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Veleučilište samostalno provodi postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u okviru upisnog postupka na stručne diplomske studije Veleučilišta. Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja na stručnom diplomskom studiju podnosi nositelj inozemne obrazovne kvalifikacije Studentskoj referadi Veleučilišta. Uz zahtjev nositelj inozemne obrazovne kvalifikacije prilaže sljedeću dokumentaciju:

  • izvornik ili ovjerenu presliku javne isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija s ovjerenim prijevodom na hrvatski ili engleski jezik
  • izvornik ili ovjerenu presliku dopunske isprave o studiju ili dopunske isprave uz svjedodžbu na engleskom jeziku ako postoji s ovjerenim prijevodom na hrvatski ili engleski jezik
  • presliku osobne iskaznice, putne isprave, dokaza o državljanstvu ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se može utvrditi identitet nositelja inozemne obrazovne kvalifikacije
  • te dokumentaciju detaljnije navedenu u obrascu zahtjeva

Odluka-o-samostalnom-provodenju-postupka-priznavanja-inozemnih-obrazovnih-kvalifikacija.pdf

Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-obrazovne-kvalifikacije-u-svrhu-nastavka-obrazovanja-na-Veleucilistu-Velika-Gorica.pdf

Na temelju Pravilnika o visini naknade troškova postupka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka (Narodne novine broj 85/2023) visina naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije o završenom prijediplomskom ili diplomskom studiju iznosi 60 eura.

Pravilnik o visini naknade troškova postupka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka

Priznavanje razdoblja obrazovanja provedenog na inozemnom visokom učilištu

Osobe koje su započele obrazovanje u inozemstvu, a nisu stekle inozemnu obrazovnu kvalifikaciju, mogu zatražiti priznavanje razdoblja obrazovanja na Veleučilištu, u svrhu nastavka obrazovanja na Veleučilištu. Zahtjev za priznavanje razdoblja obrazovanja provedenog na inozemnom visokom učilištu podnosi se Studentskoj referadi Veleučilišta.

Zahtjev-za-priznavanje-razdoblja-obrazovanja-provedenog-na-inozemnom-visokom-ucilistu-u-svrhu-nastavka-obrazovanja-na-Veleucilistu-Velika-Gorica.pdf

Na temelju Pravilnika o visini naknade troškova postupka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka (Narodne novine broj 85/2023) visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija iznosi 30 eura.

Pravilnik o visini naknade troškova postupka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka

Prijelaz studenata s drugih visokih učilišta
Prijelaz studenata s drugih visokih učilišta

Prijelaz i upis studenta s drugih visokih učilišta omogućen je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Pravilnikom o studiranju Veleučilišta, te Odlukom o uvjetima prijelaza na stručne studije u akademskoj 2024./2025. godini.

Skip to content