Ljudski potencijali

Naša najveća vrijednost su naši zaposlenici. Svjesni činjenice da uspjeh svake organizacije leži u ljudima, Veleučilište Velika Gorica izuzetnu pažnju usmjerava u izbor kvalitetnih ljudskih potencijala te u njihov kontinuirani rast i razvoj.

U okviru Ustanove postavljamo standarde prilikom zapošljavanja, provodimo edukacije i podupiremo razvoj i rast Veleučilišta Velika Gorica. Sve to činimo kako bismo imali prave ljude s pravim vještinama na pravim položajima i u pravo vrijeme.

 

Skip to content