Osiguravanje kvalitete

Jedinica za kvalitetu obavlja poslove u svezi s osiguravanjem sustava kvalitete nastavnog i poslovnog procesa koji su određeni zakonom, Pravilnikom o osiguravanju kvalitete, Pravilnikom o ustrojstvu te drugim aktima Veleučilišta.

Veleučilište od svog osnutka, 2003. godine, prepoznaje važnost uspostave sustava osiguravanja kvalitete. U samom početku osnivanja to se očitovalo kroz uspostavu ISO 9001:2001, a kasnije ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015.

Osiguravanje kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica predstavlja skup sustavnih aktivnosti koje za cilj ima utvrđivanje dostignute razine kvalitete aktivnosti na Veleučilištu, kvalitete postignutih rezultata rada Veleučilišta te utjecaj sustava osiguravanja kvalitete na unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja i svih aktivnosti, a u usporedbi sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja ili ESG standardima. Promicanjem kvalitete na Veleučilištu dostižu se visoki standardi nastavnog, stručnog i istraživačkog rada Veleučilišta. Sustav osiguravanja kvalitete primjenjuje se na sve djelatnosti i dionike Veleučilišta s posebnim naglaskom na stalno poboljšavanje kvalitete nastavnog procesa, studentskog standarda i razvoja programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvitka Veleučilišta u svim područjima djelovanja. Potiče se sudjelovanje svih dionika na kreativan rad i otvoren pristup stvaranju ideja koje zajedničkim radom unaprjeđuju ukupnu kvalitetu Veleučilišta. Komunikacija svih dionika unutar i izvan Veleučilišta važan je segment razvoja kulture kvalitete te svjesni prijetnji iz okoline, Veleučilište razvija mehanizme koji osiguravaju razinu kvalitete koja omogućuje izdvajanje od prosjeka i stvara novu vrijednost na tržištu rada.

Skip to content