Osiguravanje kvalitete

ISO

2021. godina

Tvrtka SGS provela je na Veleučilištu Velika Gorica  kontrolni audit prema normi ISO 9001:2015.

I ove godine su sve službe aktivno sudjelovale u pripremi kontrolnog audita koji je rezultirao ocjenom koju prenosimo u cijelosti:

“Izvrsno uspostavljen sustav nadzora i mjerenja glavnog procesa (nastavni proces) u sustavu upravljanja kvalitetom. Isto tako, sustav upravljanja kvalitetom sustavno je primijenjen  u svim dijelovima organizacije, snažno podržan informatičkom infrastukturom, a naročito u području djelovanja i komunikacije sa studentima, upravljanja ljudskim resursima i predanosti zaposlenika, te je primjeren i za svaku pohvalu.”

2019. godina

Tvrtka SGS provela je na Veleučilištu Velika Gorica  recertificirajući audit prema normi ISO 9001:2015 u lipnju 2019. godine.

Utvrđeno je da dokumentacija prati zahtjeve norme, da je postojeći sustav učinkovit  te da se stalno unaprijeđuje. Veleučilištu je izdan certifikat za učinkovitu primjenu sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015.


2018. godina

NA VELEUČILIŠTU USPJEŠNO PROVEDENA TRANZICIJA NA NORMU ISO 9001:2015 I NADZORNI AUDIT

Tvrtka SGS provela je na Veleučilištu Velika Gorica drugi nadzorni audit s prelazom na novu normu ISO 9001:2015.

Utvrđeno je da je prelazak na normu ISO 9001:2015 uspješno napravljen, da dokumentacija prati zahtjeve nove norme, da je postojeći sustav učinkovit te da se stalno unaprjeđuje. Nisu nađene nikakve nesukladnosti te su dani manji prijedlozi za unaprjeđenje i poboljšanje sustava.


2017. godina

Veleučilištu Velika Gorica uspješno je proveden audit prema normi ISO 9001:2018. Ciljevi audita bili su:

  • potvrditi je li sustav upravljanja u skladu s zahtjevima Norme
  • potvrditi da li organizacija učinkovito primjenjuje sustav upravljanja kvalitete
  • potvrditi je li sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije.

2016. godina

Veleučilište je i ove godine izradilo dokumente kojima se definiraju aktivnosti na provedbi sustava kvalitete temeljenog na normi ISO 9001:2008:

Prema Godišnjem planu i Programu provodi se interni audit na Veleučilištu Velika Gorica, a ove godine predviđen je i recertificirajući audit.


2015. godina

Tvrtka SGS provela je na Veleučilištu Velika Gorica  kontrolni audit prema normi ISO 9001:2008 19. lipnja 2015. godine sa slijedećim ciljevima:

  • potvrditi je li sustav upravljanja u skladu s zahtjevima  Norme
  • potvrditi da li organizacija učinkovito primjenjuje sustav upravljanja kvalitete
  • potvrditi je li sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije.

Utvrđeno je da dokumentacija prati zahtjeve norme, da je postojeći sustav učinkovit  te da se stalno unaprijeđuje. Nisu nađene nikakve nesukladnosti te su dani manji prijedlozi za unaprijeđenje i poboljšanje sustav, Veleučilište je dobilo i pohvalu  na komunikaciji prodekana za nastavu i pročelnika sa studentima kroz korištenju informacijske infrasturkture!

1 0 Godišnji plan interne provjere sustava kvalitete 2015
2 0 Program interne provjere sustava kvalietete 2015


2014. godina

Veleučilište je na 5. tematskoj sjednici Stručnog vijeća o kvaliteti, dana 20. veljače 2014.g. usvojilo dokumente kojim se definiraju aktivnosti na provedbi sustava kvalitete temeljenog na ISO normi 9001:2008:

Godišnji plan interne provjere sustava kvalitete 2014

Program interne provjere sustava kvalietete 2014

Ove godine na Veleučilištu Velika Gorica  predviđen je audit za produžetak certifikata, odnosno recertificiranje.

Recertifikacijski audit Veleučilišta prema normi ISO 9001:2008 predviđen je  06. lipnja 2013. godine s početkom u 9 sati prema  Planu audita SGS certifikacijske kuće.


2013. godina

Veleučilište je na 3. tematskoj sjednici Stručnog vijeća o kvaliteti, dana 30.siječnja 2013. usvojilo dokument kojim se definiraju aktivnosti na provedbi sustava kvalitete temeljenog na ISO normi 9001:2008. Plan aktivnosti osiguravanja kvalitete ISO 2013 Veleučilište Velika Gorica je 2003. godine uspostavilo sustav osiguravanja kvalitete prema normi ISO 9001:2008 što je pobliže definirano u posljednjem izmjenjenom Priručniku sustava kvalitete od 16. veljače 2010. godine. Tvrtka SGS provela je na Veleučilištu Velika Gorica  kontrolni audit prema normi ISO 9001:2008 dana 11. lipnja 2012. godine sa slijedećim ciljevima:

  • potvrditi je li sustav upravljanja u skladu s zahtjevima  Norme
  • potvrditi da li organizacija učinkovito primjenjuje sustav upravljanja kvalitete
  • potvrditi je li sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije.

Utvrđeno je  da dokumentacija prati zahtjeve norme, da je postojeći sustav učinkovit  te da se stalno unaprijeđuje. Nisu nađene nesukladnosti te su dani manji prijedlozi za unaprijeđenje i poboljšanje sustava. Izvješće  je prezentirano na 9. sjednici Stručnog vijeća održanoj 05. srpnja 2012.godine i sjednici Upravnog vijeća održanoj 05. srpnju 2012. godine.

Skip to content