Očna optika

O studiju
Nastavni plan
Ishodi učenja

Zbog novih tehnologija i sve većoj izloženosti čovjeka uvjetima suvremenoga svijeta, raste i broj korisnika naočala i naočalnih leća, stoga i stručnjaci u ovom području postaju sve više traženi. Studij očne optike pruža vam priliku za nove izazove.

O studiju

Studij očne optike namijenjen je osobama koje žele raditi u području optometrije i očne optike. Završetkom stručnog studija Očna optika stječu se znanja i vještine iz optometrijske djelatnosti.

Zašto odabrati studij

Stručne kompetencije: optička korekcija refrakcijskih i drugih anomalija oka, samostalno određivanje i primjena potrebnih naočala, kontaktnih leća i ostalih pomagala za poboljšanje vida, prepoznavanje anomalija vidnog sustava, ergonomija gledanja, savjetovanje o pravilnoj uporabi naočala i kontaktnih leća te ostalih pomagala za vid.

Opće kompetencije: na osnovu anamneze i prethodnih ispitivanja predložiti klijentu plan ispitivanja vida i potrebna korektivna pomagala, primjena etičkih i profesionalnih načela,  uz primjenu općih znanja iz područja dijagnostike oka.

Suradne ustanove

Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb

Nastavni zavod za javno zdravstvo  „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb

„Essilor“ d.o.o., Hrvatska

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Prva godina

SEMESTAR 1

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 2

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Druga godina

SEMESTAR 3

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 4

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Treća godina

SEMESTAR 5

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 6

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Razina Ishodi učenja
1. Znanje i razumijevanje

OCO1. Objasniti princip rada optičkih elemenata fizikalne optike
OCO2. Razlikovati vrste optičkih materijala obzirom na strukturu, svojstva i primjenu
OCO3. Usporediti efikasnost različitih optičkih pomagala, optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima i učinak dijagnostičkih lijekova
OCO4. Objasniti osnovne funkcije i anatomiju oka u odnosu na cjelokupni ljudski organizam

2. Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

OCO5. Primijeniti etička i profesionalna načela za odgovran i učinkoviti rad
OCO6. Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju
OCO7. Predložiti odgovarajući plan ispitivanja vida klijenta na osnovi anamneze i prethodnih testova

3. Zaključivanje i rasuđivanje

OCO8. Identificirati promjene na oku koje zahtjevaju pregled i praćenje oftamologa
OCO9. Razlikovati fiziološko stanje od patoloških promjena oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu
OCO10. Predložiti korektivna pomagala za vid s ciljem osiguravanja kvalitete usluge i života klijenta
OCO11. Kreirati plan korištenja, čišćenja, dezinfekcije i održavanja pomagala za vid

4. Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

OCO12. Primijeniti pravila poslovnog bontona u odnosu prema klijentima i suradnicima
OCO13. Upotrijebiti vještine potrebne za rad u timu
OCO14. Predložiti rješenja iz područja optometrijske struke

5. Razvijene vještine učenja

OCO15. Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje
OCO16. Povezati nova znanja s usvajanjem novih tehnologija i primjenom u struci

Skip to content