Očna optika

O studiju
Nastavni plan
Ishodi učenja

Zbog novih tehnologija i sve većoj izloženosti čovjeka uvjetima suvremenoga svijeta, raste i broj korisnika naočala i naočalnih leća, stoga i stručnjaci u ovom području postaju sve više traženi. Studij očne optike pruža vam priliku za nove izazove.

O studiju

Studij očne optike namijenjen je osobama koje žele raditi u području optometrije i očne optike. Završetkom stručnog studija Očna optika stječu se znanja i vještine iz optometrijske djelatnosti.

Zašto odabrati studij

Stručne kompetencije: optička korekcija refrakcijskih i drugih anomalija oka, samostalno određivanje i primjena potrebnih naočala, kontaktnih leća i ostalih pomagala za poboljšanje vida, prepoznavanje anomalija vidnog sustava, ergonomija gledanja, savjetovanje o pravilnoj uporabi naočala i kontaktnih leća te ostalih pomagala za vid.

Opće kompetencije: na osnovu anamneze i prethodnih ispitivanja predložiti klijentu plan ispitivanja vida i potrebna korektivna pomagala, primjena etičkih i profesionalnih načela,  uz primjenu općih znanja iz područja dijagnostike oka.

Suradne ustanove

Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb

Nastavni zavod za javno zdravstvo  „Dr. Andrija Štampar“

„Essilor“ d.o.o., Hrvatska

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Prva godina

SEMESTAR 1

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 2

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Druga godina

SEMESTAR 3

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 4

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Treća godina

SEMESTAR 5

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 6

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Razina Ishodi učenja
1. Znanje i razumijevanje
 1. Objasniti princip rada optičkih elemenata fizikalne optike
 2. Razlikovati vrste optičkih materijala obzirom na strukturu, svojstva i primjenu
 3. Usporediti efikasnost različitih optičkih pomagala, optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima i učinak dijagnostičkih lijekova
 4. Objasniti osnovne funkcije i anatomiju oka u odnosu na cjelokupni ljudski organizam
2. Sposobnost primjene znanja i razumijevanja
 1. Primijeniti etička i profesionalna načela za odgovoran i učinkovit rad
 2. Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju
 3. Predložiti odgovarajući plan ispitivanja vida klijenta na osnovi anamneze i prethodnih testova
3. Zaključivanje i rasuđivanje
 1. Identificirati promjene na oku koje zahtijevaju pregled i praćenje oftalmologa
 2. Razlikovati fiziološko stanje od patoloških promjena oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu
 3. Predložiti korektivna pomagala za vid s ciljem osiguravanja kvalitete usluge i života klijenta
 4. Kreirati plan korištenja, čišćenja, dezinfekcije i održavanja pomagala za vid
4. Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja
 1. Primijeniti pravila poslovnog bontona u odnosu prema klijentima i suradnicima
 2. Upotrijebiti vještine potrebne za rad u timu
 3. Predložiti rješenja iz područja optometrijske struke
5. Razvijene vještine učenja
 1. Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje
 2. Povezati nova znanja s usvajanjem novih tehnologija i primjenom u struci
Skip to content