Održivost i sigurnost u turizmu

Uvodne napomene

Veleučilište Velika Gorica, u suradnji s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije, kreiralo je program cjeloživotnog obrazovanja na temu “Održivost u turizmu”, a svi moduli kreirani su prema načelima održivog turizma United Nations World Tourism Organization (UNWTO) i United Nations Environment Program (UNEP), čime se stavlja naglasak na ekonomsku, socijalnu i ekološku održivost. Cilj je osigurati da turističke destinacije ostaju konkurentne, očuvaju lokalne resurse i kulturu, te pruže koristi lokalnoj zajednici i posjetiteljima.

Cilj edukacije

Cilj edukacije je osposobiti polaznike za suvremeno upravljanje turizmom te steći sposobnost strateškog razumijevanja i primjene održivih načela u turističkom sektoru, razviti analitičke sposobnosti za procjenu upravljačkih strategija, te efikasno surađivati s lokalnim zajednicama i dionicima. Cilj je također osposobiti polaznike da mogu kreirati turističku ponudu koja poštuje i promovira lokalnu kulturnu i prirodnu baštinu te koristiti marketinške alate za promociju održivih i sigurnih destinacija.

Trajanje programa

Program se sastoji od osam cjelodnevnih modula. Ukupno 180 sati (65 sati predavanja i vježbi te 115 sati samostalnog rada). Angažman svih polaznika odnosi se na mentorski vođen samostalni rad i prezentaciju radova.

  1. Ekonomija održivog turizma
  2. Održivo upravljanje i učinkovitost destinacije
  3. Lokalna zajednica, dionici i turistička destinacija
  4. Bioraznolikost, kulturna dobra i očuvanje resursa
  5. Inovativna turistička ponuda i kreiranje doživljaja
  6. Marketinška i komunikacija održivih destinacija
  7. Sigurnost lokalne zajednice i turizam
  8. Završni rad.

 Ciljana skupina polaznika

Program je posebno dizajniran za profesionalce u turizmu, poput menadžera turističkih destinacija, vodiča, hotelijera i drugih pružatelja usluga u industriji, kao i za lokalne dužnosnike i odlučujuće subjekte u sektoru turističkog gospodarstva. Osim toga, program je idealan i za studente turizma koji žele proširiti svoje akademske i profesionalne horizonte te za pojedince iz lokalnih zajednica koji žele aktivno sudjelovati u planiranju i upravljanju turizmom na svojim područjima.

Uvjeti upisa na program: Završeno srednjoškolsko obrazovanje.

 Uvjeti i način završetka programa: redovno sudjelovanje na svim aktivnostima tečaja (predavanja  i vježbe) i izrada završnog rada. Uspješnim završetkom edukacije polaznik dobiva certifikat i 6 ECTS bodova.

Voditeljice programa: prof.dr.sc. Sanja Kalambura, VVG i Ivana Alilović, mag. Turistička zajednica Zagrebačke županije.

Izvoditelji programa: dr. sc. Vlatka Bilas, prof. dr.sc. Sanja Kalambura, Ivana Alilović, mag., Petar Vitas naslovni v. pred., dipl. ing., Igor Milić, v.pred., mag.ing.admin.chris., dr.sc. Brankica Žugaj, prof.dr.sc. Božo Skoko, dr.sc. Martina Mihalinčić, prof.struč.stud.

Upisna cijena programa po polazniku: 1200 eura + PDV

-> Obavijesti me o sljedećem terminu

Skip to content