Moduli kriznog menadžmenta

Uvodne napomene
Krizni menadžment je vrlo kompleksno i interdisciplinarno područje koje obuhvaća različite poslove ovisno o djelatnosti i području djelovanja pojedine pravne osobe, poduzeća ili jedinice lokalne i područne uprave kao i državne uprave. Dobro poznavanje procesa mogućih kriza i sposobnost upravljanja sustavom zaštite, temeljna je zadaća kriznog menadžmenta.

Cilj edukacije
Stjecanje stručnih znanja i kompetencije za samostalno rješavanje problema upravljanja krizama, vođenje procesa i sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom u javnom i privatnom sektoru, a posebice u gospodarstvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te usklađivanja djelovanja sa sustavom upravljanja funkcionalnom djelatnošću organizacije.

Ciljana skupina polaznika
Moduli su dizajnirani za djelatnike sudionika sustava domovinske sigurnosti i sustava civilne zaštite, što uključe Ravnateljstvo civilne zaštite, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, Hrvatski Crveni križ, Hrvatsku gorsku službu spašavanja, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Ministarstvo obrane i Oružane snage, Ravnateljstvo policije, Službu za traganje i spašavanje na moru, udruge građana i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave. Program je idealan i za pravne osobe koje žele proširiti svoja znanja i vještine svojih djelatnika vježbi te jačanje ljudskih potencijala za djelovanje u kriznim situacijama.

Trajanje modula
Moduli se sastoje od predavanja i vježbi te su prilagođeni potrebama polaznika. Trajanje svakog modula je minimalno 2 do 8 nastavnih sati.

  • Modul 1: Uvod u krizni menadžment
  • Modul 2: Operativno djelovanje u kriznim situacijama
  • Modul 3: Organizacija traganja i spašavanja u zrakoplovnim nesrećama
  • Modul 4: Korporacijski rizici i sigurnost
  • Modul 5: Krizno komuniciranje.
  • Modul 6: Analiza kriznih situacija.

Završni program edukacije ovisi o potrebama polaznika sukladno odabranim modulima i planiranom vremenu za sudjelovanje.

Uvjeti upisa na program: Završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Uvjeti i način završetka programa: Sudjelovanje na svim aktivnostima modula koji se sastoji od predavanja i vježbi.

Voditelji programa: dr.sc. Martina Mihalinčić i Igor Milić, v. pred., mag. ing. admin. chris.

Upisna cijena programa po polazniku: ovisi o broju modula i ukupnom trajanju programa – na upit.

-> Obavijesti me o sljedećem terminu

Skip to content