Održavanje zrakoplova

O studiju
Nastavni plan
Ishodi učenja

Studij Održavanje zrakoplova obuhvaća obrazovanje na području organizacije održavanja i provedbe tehnologije održavanja zrakoplova i zrakoplovnih sustava i opreme za civilno i ratno zrakoplovstvo. Kad završiš ovaj studij sposoban si za obavljanje civilnih poslova, poslova u vojsci i policiji u području održavanja zrakoplova.

O studiju

Održavanje zrakoplova je studij koji obuhvaća obrazovanje na području organizacije održavanja i provedbe tehnologije održavanja zrakoplova i zrakoplovnih sustava i opreme za civilno i ratno zrakoplovstvo. Studenti stječu znanja iz konstrukcije i značajki zrakoplova, elektrotehničkih i strojarskih sustava i opreme zrakoplova, organizacije i tehnologije održavanja zrakoplova, zrakoplovnih sustava i opreme, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanja i kontrole kvalitete sustava održavanja zrakoplova u skladu s normama.

Zašto odabrati studij

Završetkom stručnog studija Održavanja zrakoplova stječu se znanja i vještine potrebne za rad na poslovima u području održavanja zrakoplova. Prvostupnici ovog studija mogu samostalno rješavati stručne probleme planiranja, organizacije, tehničke zaštite i upravljanja tehnološkim procesima u svim fazama sustava održavanja zrakoplova i opreme zrakoplova u skladu s normama kontrole ispravnosti zrakoplova.Studenti koji završe stručni studij Održavanja zrakoplova osposobljeni su za obavljanje civilnih poslova, poslova u vojsci i policiji u području održavanja zrakoplova.

Suradne ustanove

Zrakoplovno-tehnički centar Velika Gorica

Croatia Airlines – Tehnika

Prva godina

SEMESTAR 1

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 2

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
Druga godina

SEMESTAR 3

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 4

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Treća godina

SEMESTAR 5

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE

SEMESTAR 6

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Razina Ishodi učenja
1. Znanje i razumijevanje

OZR1. Izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavanje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtijeva za zrakoplove
OZR2. Skicirati ustroj organizacije za zračni prijevoz i organizacije za održavanje zrakoplova, motora ili dijelova
OZR3. Klasificirati razine održavanja prema utjecaju na sigurnost i troškovima redovnog i izvanrednog održavanja
OZR4. Primijeniti koncept sustava kvalitete u organizaciji zračnog prijevoznika i u organizaciji za održavanje zrakoplova
OZR5. Razlikovati održavanje zrakoplova prema konceptu MSG-2 i MSG-3

2. Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

OZR6. Razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova u odnosu na fizikalne zakone letenja zrakoplova i funkcioniranja zrakoplovnih sustava
OZR7. Primijeniti standardne postupke održavanja zrakoplova koji su propisanu programom održavanja zrakoplova
OZR9. Proračunati potrebni minimum rezervnih dijelova i materijala na skladištu za održavanje zrakoplova
OZR10. Rješavati probleme iz područja mehanike, termodinamike, elektrotehnike, aerodinamike i mehanike fluida vezano uz operacije zrakoplova

3. Zaključivanje i rasuđivanje

OZR8. Izraditi dijagram promjene težišta zrakoplova u skladu s projektiranim performansama zrakoplova, u skladu s operativnim ograničenjima za letenje i održavanje zrakoplova, a koji se dobiva vaganjem zrakoplova
OZR11. Analizirati greške u operativnom letenju iz programa pouzdanosti u održavanju zrakoplova
OZR12. Razlikovati odgovornosti koji se odnose na osiguranje uvjeta za rad, izvršenja zadaća održavanja zrakoplova i proces organizacije održavanja zrakoplova

4. Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

OZR13. Opisati profesionalnu i etičku odgovornost ljudskog čimbenika u održavanju zrakoplova
OZR14. Koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumijevanje tehničke dokumentacije zrakoplova te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku
OZR15. Prezentirat svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad

5. Razvijene vještine učenja

OZR16. Koristiti informatičku tehnologiju i digitalne metode za poučavanje i samostalno učenje

Skip to content