Upravljanje u kriznim uvjetima

O studiju
Nastavni plan
Ishodi učenja

Kada stvari krenu po zlu, ti ostaješ hladne glave? 
Tada je upravljanje u kriznim uvjetima pravi odabir studija za tebe! Saznaj više i upiši jedinstven smjer koji će te pripremiti za budućnost.

O studiju

Upravljanje u kriznim uvjetima je studij namijenjen osobama koje donose odluke i/ili osiguravaju stručnu podršku donositeljima odluka u pravnim osobama i jedinicama lokalne i područne uprave, jedinicama državne uprave, a posebice sustava zaštite i spašavanja u policiji i vojsci.

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama (poplave, požari, potresi) ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, terorizam i sl.), djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događanja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njene posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Zašto odabrati studij

Praktični dio nastave ovog studija provodi se u suradnji sa odgovarajućim institucijama državne uprave (npr. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ministarstva, županije, gradovi i općine),u pravnim osobama od posebnog interesa i značaja za zaštitu i spašavanje (Javne vatrogasne postrojbe, Centri 112, Hitna medicinska služba, Hrvatski crveni križ, Služba potrage, Služba traženja i spašavanja na moru, Gorska služba spašavanja itd.) i drugim velikim tvrtkama i suradnim institucijama Veleučilišta.

Suradne ustanove

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

Hrvatska gorska služba spašavanja

Hrvatska kontrola zračne plovidbe

Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatski Crveni križ

MUP
Ravnateljstvo civilne zaštite

Nastavni zavod za javno zdravstvo  „Dr. Andrija Štampar“

Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb

Prva godina

SEMESTAR 1

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 2

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Druga godina

SEMESTAR 3

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 4

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Treća godina

SEMESTAR 5

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 6

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Razina Ishodi učenja
1. Znanje i razumijevanje

UKU1. Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite
UKU3. Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima
UKU4. Objasniti osnovnu problematiku zaštite životne sredine i gospodarenja otpadom, te prevenciju i zaštitu u proizvodnji skladištenju i prometu opasnih tvari

2. Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

UKU2. Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku
UKU6. Planirati elaborate i planove djelovanja za izvođenje vježbi kriznih situacija i projektiranje vježbi postupanja u krizama
UKU7. Izraditi dokumente civilne zaštite

3. Zaključivanje i rasuđivanje

UKU5. Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije
UKU9. Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici

4. Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

UKU8. Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine
UKU10. Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja

5. Razvijene vještine učenja

UKU11. Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija

Skip to content