Upravljanje u kriznim uvjetima

O studiju
Nastavni plan
Ishodi učenja

Kada stvari krenu po zlu, ti ostaješ hladne glave? 
Tada je upravljanje u kriznim uvjetima pravi odabir studija za tebe! Saznaj više i upiši jedinstven smjer koji će te pripremiti za budućnost.

O studiju

Upravljanje u kriznim uvjetima je studij namijenjen osobama koje donose odluke i/ili osiguravaju stručnu podršku donositeljima odluka u pravnim osobama i jedinicama lokalne i područne uprave, jedinicama državne uprave, a posebice sustava zaštite i spašavanja u policiji i vojsci.

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama (poplave, požari, potresi) ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, terorizam i sl.), djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događanja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njene posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Zašto odabrati studij

Praktični dio nastave ovog studija provodi se u suradnji sa odgovarajućim institucijama državne uprave (npr. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ministarstva, županije, gradovi i općine),u pravnim osobama od posebnog interesa i značaja za zaštitu i spašavanje (Javne vatrogasne postrojbe, Centri 112, Hitna medicinska služba, Hrvatski crveni križ, Služba potrage, Služba traženja i spašavanja na moru, Gorska služba spašavanja itd.) i drugim velikim tvrtkama i suradnim institucijama Veleučilišta.

Suradne ustanove

Ravnateljstvo za civilnu zaštitu – MUP

Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska gorska služba spašavanja

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Prva godina

SEMESTAR 1

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 2

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Druga godina

SEMESTAR 3

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 4

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Treća godina

SEMESTAR 5

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti

SEMESTAR 6

KOLEGIJ
ECTS PREDAVANJA VJEŽBE
* - predmeti označeni sa * su izborni predmeti
Razina Ishodi učenja
1. Znanje i razumijevanje

UKU1. Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite
UKU3. Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima
UKU4. Objasniti osnovnu problematiku zaštite životne sredine i gospodarenja otpadom, te prevenciju i zaštitu u proizvodnji skladištenju i prometu opasnih tvari

2. Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

UKU2. Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku
UKU6. Planirati elaborate i planove djelovanja za izvođenje vježbi kriznih situacija i projektiranje vježbi postupanja u krizama
UKU7. Izraditi dokumente civilne zaštite

3. Zaključivanje i rasuđivanje

UKU5. Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije
UKU9. Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici

4. Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

UKU8. Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine
UKU10. Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja

5. Razvijene vještine učenja

UKU11. Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija

Skip to content