Hrvatski jezik za strance

Uvodne napomene

Veleučilište Velika Gorica kreiralo je program učenja hrvatskog jezika za strance. Razlog pokretanja programa jest osigurati stranim studentima, stranim radnicima i stranim državljanima koji borave u Republici Hrvatskoj iz privatnih razloga što lakše i uspješnije svladavanje osnova hrvatskog jezika i komunikacije na njemu te upoznavanje hrvatske kulture.

Cilj edukacije

Cilj edukacije jest omogućiti polaznicima temeljnu razinu komunikacijske kompetencije na hrvatskome jeziku u svim jezičnim vještinama. To su: slušanje, čitanje, pisanje i govorenje.

Cilj cijelog programa: Polaznik će moći uspješno komunicirati na hrvatskome jeziku u svakodnevnim privatnim i poslovnim situacijama. Paralelno će se razvijati i interkulturalna kompetencija, odnosno upoznavanje i prihvaćanje hrvatske kulture te svijest o vlastitoj kulturi unutar nje. Time će im se omogućiti bolja integracija u okolinu učenja i rada te u hrvatsko društvo općenito.

Sadržaj programa

Program se ostvaruje kroz jezičnu i kulturološku usklađenost sadržaja. Polaznici će učiti hrvatski jezik kroz jezične vježbe i vježbe izgovora. Upoznat će osnove hrvatske kulture kroz teme iz područja povijesti, zemljopisa, umjetnosti, popularne kulture i sporta. Program se sastoji od dvaju stupnjeva koji su podijeljeni u četiri modula.

Modul 1 i modul 2 omogućuju polaznicima koji ne poznaju hrvatski jezik i pismo ovladavanje osnovama hrvatskoga jezika i kulture na osnovnoj, pripremnoj razini. To znači da će nakon odslušanih prvih dvaju modula polaznik poznavati hrvatsko pismo te voditi jednostavan razgovor uz osnovne izraze i fraze za svakodnevnu komunikaciju i snalaženje.

Modul 3 i modul 4 omogućuju polaznicima koji poznaju hrvatski jezik i pismo na razini A 1 temeljnu, jednostavnu i neposrednu komunikaciju i razmjenu informacija o poznatim i uobičajenim temama s opisivanjem širih aspekata osobnosti i širom primjenom sadržaja za zadovoljenje neposrednih potreba.

Nakon pohađanja svih četiriju modula ostvaruje se ovladanost hrvatskim jezikom na razini A 2 (280 nastavnih sati). Pohađanje prvih dvaju modula jamči ovladanost hrvatskim jezikom na razini A 1 (140 nastavnih sati). Takva je podijeljenost usklađena sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezikom (ZEROJ). Ishodi učenja, način poučavanja i nastavni sadržaji također su usklađeni sa ZEROJ-em.

Nakon završenog programa polaznik će moći:

 • raspoznati i identificirati poznate riječi i osnovne fraze u vezi sa sobom, obitelji i neposrednom okolinom (A 1)
 • shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih objava (A 2)
 • prepoznati imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice prilikom čitanja kraćih tekstova na hrvatskome jeziku (A 1)
 • čitati vrlo kratke i jednostavne tekstove te u njima pronaći određenu, predvidivu informaciju (A 2)
 • voditi jednostavan razgovor (ako je sugovornik spreman ponoviti, usporiti ili preformulirati rečeno) te postavljati pitanja o poznatim temama i odgovarati na jednostavna pitanja (A 1)
 • komunicirati u uobičajenim društvenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama (A 2)
 • koristiti jednostavne fraze i rečenice da bi opisao sebe i bliske osobe (A 1)
 • koristiti niz fraza i rečenica da bi jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, uvjete života, školovanje i posao (A 2)
 • ispuniti obrasce osobnim podatcima (A 1)
 • napisati kratku, jednostavnu poruku te vrlo jednostavno osobno pismo (npr. pismo zahvale) (A 2)

Trajanje programa

Program se sastoji od četiriju modula (A 1.1, A 1.2, A 2.1 i A 2.2) od kojih se svaki modul odvija kroz 70 nastavnih sati.

PRIPREMNI STUPANJ (A 1) – namijenjen polaznicima koji ne poznaju hrvatski jezik i pismo (140 sati). Stupanj se izvodi kroz dva modula:

 1. modul A 1.1 – 70 sati
 2. modul A 1.2 – 70 sati.

TEMELJNI STUPANJ (A 2) – namijenjen polaznicima koji hrvatski jezik poznaju na razini A 1 (140 sati). Stupanj se izvodi kroz dva modula:

 1. modul A 2.1 – 70 sati
 2. modul A 2.2 – 70 sati.

O programima

Ciljana skupina polaznika

Program mogu upisati i pohađati svi strani državljani s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, kao i državljani Republike Hrvatske kojima je hrvatski jezik drugi jezik, odnosno kojima hrvatski nije materinski jezik.

Uvjeti upisa na program: minimalno završeno srednjoškolsko obrazovanje i više.

Uvjeti i način završetka programa: Redovno sudjelovanje na svim aktivnostima tečaja (predavanja  i vježbe). Polaznicima se po završetku predavanja dodjeljuje potvrda.

Testiranje

Testiranje hrvatskog jezika će se provoditi u utorak 3. rujna 2024. u 9:00 sati. Testiranje se provodi kako bi se utvrdila razina znanja polaznika i odredilo koji će program najbolje odgovarati njihovim potrebama. Testiranje će se sastojati od pisane i usmene komponente te će se provoditi prema standardiziranim kriterijima.
Rezultati testiranja bit će korišteni kako bi se prilagodio program u skladu s potrebama i razinom znanja polaznika.
Ova usluga je besplatna i omogućuje polaznicima da dobiju jasniju sliku o svom znanju hrvatskog jezika prije početka programa.

Voditelj programa: Marjana Kuliš, prof.

Izvoditelji programa: Josipa Mlinarić, mag. educ. philol. croat. i mag. educ. phil.

Upisna cijena programa po polazniku: 247,20 € + PDV.

-> Prijavi se za program Hrvatski jezik za strance

-> Obavijesti me o sljedećem terminu

Skip to content