Centar za karijernu i psihološku podršku

Na Veleučilištu Velika Gorica trudimo se pružiti podršku svim studentima, a posebno želimo biti dostupni studentima koji se susreću s određenim poteškoćama tijekom studiranja.

U Hrvatskoj su identificirane određene skupine studenata koje se nazivaju podzastupljene i ranjive skupine studenata.  

Podzastupljene skupine studenata

Podzastupljenu skupinu studenata u visokom obrazovanju čine skupine studenata čiji je udio u sustavu visokog obrazivanja niži od onoga što pokazuju populacijski podaci.

To su:

 • Studenti/ce čiji roditelji imaju nižu razinu obrazovanja
 • Studentice u tehničkom području i studenti u humanističkom području
 • Stariji studenti/ce
 • Studenti/ce s djecom
 • Studenti/ce pripadnici romske manjine

Ranjive skupine studenata

U ranjive skupine studenata ubrajaju se studenti kod kojih postoji veći rizik izloženosti određenim teškoćama tijekom studiranja (akademska ili društvena integracija, manje mogućnosti za neke aspekte strudiranja).

 To su:

 • Stariji studenti/ce
 • Studenti/ce s invaliditetom
 • Studenti/ce s djecom
 • Studenti/ce pripadnici romske manjine
 • Studenti/ce iz obitelji nižeg ekonomskog statusa
 • Studenti/ce iz strukovnih srednjih škola
 • Studenti/ce koji rade uz studij u znatnom opterećenju
 • Studenti/ce koji putuju na studij
 • Studenti/ce pripadnici/ce LGBT orijentacije
 • Studenti/ce iz alternativne skrbi
 • Studenti/ce beskućnici
 • Studenti/ce iz ruralnih područja, manjih mjesta i otoka
 • Studenti/ce izbjeglice i tražitelji azila

Ovim skupinama se prema nekim kriterijima mogu dodati i izvanredni studenti te studenti stručnih studija.

Više o podzastupljenim i ranjivim skupinama u visokom obrazovanju možete saznati na linkovima:

Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju

Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Hrvatskoj

Javite nam se!

S obzirom na prosječni profil studenata Veleučilišta Velika Gorica u Centru za karijernu i psihološku podršku smatramo da se radi o nesretno izabranim terminima „podzastupljeni“ i „ranjivi“ i više volimo govoriti o „različitostima“ i „izazovima“. Ipak, možda vas ovaj tekst potakne da shvatite da je u redu ponekad biti ranjiv i da ponekad svi trebamo pomoć.

Ako se suočavate s određenim poteškoćama tijekom studiranja, a kojima doprinosi vaša trenutna životna situacija, u našem Centru možete dobiti prikladnu podršku. Nudimo mogućnosti karijernog, akademskog i psihološkog savjetovanja ili pomoć u pronalasku informacija kada ne znate na koju adresu bi trebalo stići vaše pitanje.

Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) – Naš partner u savjetovanju osoba s invaliditetom

Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) osobama s invaliditetom pruža informativnu, edukativnu i stručno tehničku potporu. Cilj udruge je postizanje istih mogućnosti za osobe s invaliditetom putem pružanja podrške u kvaliteti življenja, u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti te promicanju i zaštiti interesa osoba s invaliditeta.

Više o udruzi možete saznati na LINKU.

 

Skip to content