Centar za karijernu i psihološku podršku

Predaja oglasa

Pronađite najbolje i najvrijednije radnike koji odgovaraju vašim potrebama. Pažljivo ispunite upitnik kako bi našli pravu osobu za sebe.

O vama

Informacije o tvrtci

Detalji oglasa

Detalji oglasa

Potvrda

Potvrda

Oglasi koji su u skladu s interesima studenata Veleučilišta Velika Gorica objavljuju se na službenim web stranicama, intranetu i socijalnim mrežama Veleučilišta bez naplate troškova objave. Predajom oglasa poslodavac je suglasan da ga se kontaktira radi informiranja o događanjima na Veleučilištu i radi dostave poziva da se uključi u akcije i događanja na Veleučilištu (poput dana karijera, konferencija Dani kriznog upravljanja i OCCSEE optometrijska konferencija). Veleučilište Velika Gorica zadržava pravo na odluku o objavi oglasa. Ako se procjeni da oglas nije u interesu studenta Veleučilište može odbiti objavu oglasa. Oglas će biti vidljiv 15 dana od dana objave.
Skip to content