Cjeloživotno obrazovanje

Cjeloživotno obrazovanje je koncept koji naglašava važnost nastavka učenja i stjecanja novih vještina tijekom cijelog života, a ne samo tijekom formalnog obrazovanja. Životni izazovi nas potiču na kontinuirano educiranje i usavršavanje kako bi se prilagodili brzim promjenama u društvu, tehnologiji i tržištu rada.

Cjeloživotno obrazovanje može uključivati različite oblike učenja, kao što su tečajevi, radionice, seminari, online tečajevi, ljetne i zimske škole, mentorski programi kao što su vježbe.

Glavna svrha cjeloživotnog obrazovanja je poticanje kontinuiranog rasta i razvoja pojedinca tijekom cijelog života.

Cilj cjeloživotnog obrazovanja je poboljšati osobne vještine, stručnost, produktivnost i kompetencije za tržište rada.

Vijeće veleučilište Velika Gorica donijelo je 2022. godine Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju (https://vvg.hr/dokumenti/) kojim je propisan sustavan pristup provedbe sustava cjeloživotnog obrazovanja.

Na Veleučilištu Velika Gorica djeluje Centar za stručno obrazovanje i usavršavanje koji ima zadaću ustrojavanja i izvođenja različitih programa cjeloživotnog usavršavanja u području matične djelatnosti.

 

Programi:

Sigurna škola – poticajno i ugodno mjesto za sve

Svako malo u medijima se pojavljuju vrlo potresna svjedočanstva o nasilju među učenicima, ali i učenika prema nastavnicima i srećom rjeđe obratno. Nastavnici i stručni suradnici u školama opetovano naglašavaju da im nedostaju stručna znanja za nošenje s takvim situacijama. Stručne edukacije temeljene na kognitivnoj psihologiji i komunikacijskim vještinama o tome kako efikasnije poučavati, kako učenike ojačati u njihovim strategijama učenja i metakogniciji te kako aktivnije uključiti roditelje u odgojno-obrazovni proces, uvijek su dobro primljene od djelatnika u školama.
-> Obavijesti me o sljedećem terminu

Kontakt:
dr. sc. socio. Marko Toth, v. pred., mag. psych.
Predstojnik Centra za karijernu i psihološku podršku
e-mail: savjetovaliste@vvg.hr
 

Održivost i sigurnost u turizmu

Veleučilište Velika Gorica, u suradnji s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije, kreiralo je program cjeloživotnog obrazovanja na temu “Održivost u turizmu”, a svi moduli kreirani su prema načelima održivog turizma United Nations World Tourism Organization (UNWTO) i United Nations Environment Program (UNEP), čime se stavlja naglasak na ekonomsku, socijalnu i ekološku održivost. Cilj je osigurati da turističke destinacije ostaju konkurentne, očuvaju lokalne resurse i kulturu, te pruže koristi lokalnoj zajednici i posjetiteljima.
-> Obavijesti me o sljedećem terminu

Kontakt:
Igor Milić, v.pred.mag.ing.admin.chris.
Predstojnik Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje
e-mail: igor.milic@vvg.hr
 

Organizacija vježbi kriznog menadžmenta

Veleučilište Velika Gorica kreiralo je program cjeloživotnog obrazovanja u skladu sa nacionalnim propisima i EU smjernicama. Vježbe kriznog menadžmenta pružaju najrealniju moguću situaciju koja simulira kriznu situaciju te su upravo vježbe najbolji alat za provjeru operativnih  snaga, njihove uvježbanosti i opremljenosti kao i protokola postupanja. Planiranje i provedba vježbe mora uključiti sve nadležne operativne snage koje se angažiraju u određenoj kriznoj situaciji te imati za cilj provjeru planskih dokumenata i međusobne koordinacije i komunikacije.
-> Obavijesti me o sljedećem terminu

Kontakt:
Igor Milić, v.pred.mag.ing.admin.chris.
Predstojnik Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje
e-mail: igor.milic@vvg.hr
 
 

Moduli kriznog menadžmenta

Krizni menadžment je vrlo kompleksno i interdisciplinarno područje koje obuhvaća različite poslove ovisno o djelatnosti i području djelovanja pojedine pravne osobe, poduzeća ili jedinice lokalne i područne uprave kao i državne uprave. Dobro poznavanje procesa mogućih kriza i sposobnost upravljanja sustavom zaštite, temeljna je zadaća kriznog menadžmenta.
-> Obavijesti me o sljedećem terminu

Kontakt:
Igor Milić, v.pred.mag.ing.admin.chris.
Predstojnik Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje
e-mail: igor.milic@vvg.hr
 

Cisco Akademija

Cisco je vodeća svjetska tvrtka na tržištu mrežnih tehnologija, a Cisco mrežna akademija je globalni obrazovni program koji ima za cilj podučavati  studente kako dizajnirati, izgraditi, održavati i osigurati računalne mreže.
Računalne mreže i Internet danas su sastavni i izuzetno važan dio poslovnih i privatnih komunikacija, a svaki IT profesionalac mora imati praktična i teoretska znanja o računalnim mrežama.
Veleučilište Velika Gorica osnovalo je Cisco mrežnu akademiju  kako bi studentima, ali i ostalim zainteresiranim (sadašnjim i budućim) IT stručnjacima omogućilo stjecanje znanja iz područja računalnih mreža.

Kontakt:
dr.sc. Davorin Valenčić, dipl. ing. el.
e-mail: cisco@vvg.hr
 

Pripreme za državnu maturu

Veleučilište Velika Gorica organizira pripreme za državnu maturu želeći tako ponovno biti u korak s potrebama maturanata i pristupnika ispitima državne mature osiguravajući im svojim stručnim vodstvom lakšu, sigurniju i uspješniju prolaznost na maturi.
Program priprema za državnu maturu mogu pohađati svi oni koji svoje obrazovanje žele nastaviti na Veleučilištu Velika Gorica, ali i svi oni koji moraju i žele pristupiti ispitima državne mature te možda upisati studij na nekom drugom visokom učilištu.

Kontakt:
Marjana Kuliš, prof.
Pomoćnica dekana za poslove kvalitete i suradnju s lokalnom zajednicom
e-mail: matura@vvg.hr
 

Ljetna i zimska škola

Od 2014. godine Veleučilište Velika Gorica organizator je zimskih i ljetnih škola i akademija, a sve u cilju kako bi našim studentima omogućili što kvalitetnija znanja i kompetencije. Zimske i ljetne škole nadogradnja su redovnom programu obrazovanja i nove mogućnosti za one koje žele i mogu više.

Kontakt:
Igor Milić, v.pred.mag.ing.admin.chris.
Predstojnik Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje
e-mail: igor.milic@vvg.hr

Skip to content