Javna nabava

Plan nabave Veleučilišta Velika Gorica za 2023.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

Plan nabave Veleučilišta Velika Gorica za 2022.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave Veleučilišta Velika Gorica za 2021.

Plan nabave Veleučilišta Velika Gorica za 2020.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj VVG ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Veleučilište Velika Gorica je ustrojilo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sukladno čl. 7. Pravilnika predmetni registar i sve njegove kasnije promjene objavilo u standardiziranom obliku u EOJN RH.

Skip to content