Osiguravanje kvalitete

Vanjska

Veleučilište Velika Gorica završilo je petogodišnji ciklus razvoja sustava kvalitete te steklo međunarodni certifikat kvalitete sukladno ESG standardima.

 

Vanjsko vrednovanje sustava osiguravanja kvalitete na VVGu – SVIBANJ 2015.

Veleučilište se trenutno priprema za vanjsko vrednovanje sustava kvalitete, a Odsjek za kvalitetu priprema sve potrebne dokumente prema popisu: Dokumenti VU za vanjsku prosudbu.

Povjerenstvo AZVO-a (Odluka o imenovanju povjerenstva) posjetiti će Veleučilištu u 21.-22. svibnja 2015. godine te procijeniti stupanj razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete VVG-a u skladu sa Standardima i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (“Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area“ ili ESG). 

Hodogram audita_VVG

Program posjete_VVG *novo*

Temeljem čl. 27. Statuta Veleučilišta Velika Gorica od 15. siječnja 2014. godine dekan je donio ODLUKU o imenovanju koordinatora vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica. Za koordinatora vanjske prosudbe sustava kvalitete Veleučilišta Velika Gorica koji će biti zadužen za komunikaciju s koordinatorom AVZO-a te biti odgovoran za prikupljanje i slanje dokumenata Veleučilišta imenovana je doc.dr.sc. Sanju Kalamburu, prof.v.š., dipl. ing., pomoćnica dekana za kvalitetu i voditeljica Odsjeka za kvalitetu: Odluka o imenovanju koordinatorice 2015


Vanjska prosudba sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta sistematični je, periodični postupak kojim se utvrđuje jesu li aktivnosti i rezultati tih aktivnosti koje čine sustav osiguravanja kvalitete visokih učilišta učinkoviti i u skladu s nacionalnim i ESG-standardima.  Vanjskom prosudbom procjenjuje se i doprinos stalnom unapređenju kulture kvalitete i kulture obrazovanja visokog učilišta. Kroz razvoj sustava osiguravanja kvalitete neprestano se unapređuju sve djelatnosti, a naročito obrazovanje u cijelosti.


Temeljem članka 30. Statuta Veleučilišta Velika Gorica dekan je imenovao koordinatora vanjske prosudbe sustava kvalitete na Veleučilištu. Imenovana je prof.dr.sc. Sanja Kalambura

Skip to content