Osiguravanje kvalitete

O nama

Misija Veleučilišta Velika Gorica jest obavljati djelatnost visokoga obrazovanja u skladu s društveno odgovornim principima i akademskom izvrsnošću, stvarati i razvijati visokoobrazovne kompetentne stručnjake i odgovorne nositelje budućega razvoja društvene zajednice.

Vizija Veleučilišta Velika Gorica jest razviti se u tehnološki suvremenu hrvatsku visokoobrazovnu ustanovu konkurentnu u zemljama Europske unije zbog posebnosti i internacionalizacije stručnih studijskih programa i programa cjeloživotnoga učenja te akademske izvrsnosti ostvarene na Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokoga obrazovanja (ESG). Veleučilište će provoditi specifične stručne i specijalističke diplomske stručne studije i prilagođavati se potrebama današnjega hrvatskog i europskog tržišta rada, vodeći računa da studenti tijekom studiranja dobiju potrebno teorijsko i praktično znanje koje će im osigurati lakše zapošljavanje. Cilj nam je da ta znanja, koja tijekom studija i cjeloživotnoga učenja studenti stječu, budu primjerena najnovijim spoznajama i tehnologijama današnjega svijeta znanosti i struke te potrebama gospodarstva i društvene zajednice. Suvremeno opremljeni prostori, predavaonice, vježbaonice i laboratoriji, optimalan broj studenata po pojedinim studijskim programima i stavljanje studenata u centar obrazovnoga sustava, omogućavanje mobilnosti i napredovanja studenata, studiranje na daljinu i izvođenje programa na engleskome jeziku, njihovo kontinuirano praćenje i prilagođavanje stvarnim potrebama u gospodarstvu, kao i mnoštvo drugih noviteta, smisao je i vodilja po kojoj će Veleučilište Velika Gorica razvijati svoje resurse i nastavni proces.

Ciljevi Veleučilišta Velika Gorica
Obrazovni, poslovni i organizacijski ciljevi inspirirani su i usklađeni s deklariranom vizijom i misijom Veleučilišta. Veleučilište je strategijski usmjereno obrazovanju za vrijednosti i kompetencije koje su potrebne našim studentima i nastavnicima u ostvarivanju njihovih osobnih životnih težnji i karijernih potencijala te dobrobiti naše društvene zajednice. Također, prepoznatljivošću i konkurentnošću svojih studijskih programa Veleučilište se želi proširiti na nova tržišta visokoga obrazovanja i izvan Hrvatske.

Prioriteti Veleučilišta Velika Gorica
Na temelju rezultata provedenih unutarnjih prosudba i vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta te u skladu s akreditacijskom preporukom i preporukama unutarnjega sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta, analizom izvješća o realizaciji Strategije razvitka Veleučilišta donesi se svake godine Integrirani operativni plan aktivnosti za unapređenje sustava kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica te se kontinuirano provode aktivnosti na poboljšanju i unapređenju cjelokupnoga sustava obrazovnoga i poslovnoga procesa Veleučilišta. Nužno je održati dosegnutu visoku razinu kvalitete u segmentima u kojima je prepoznata te provesti poboljšanja u ostalim područjima rada i djelovanja Veleučilišta. Integrirani sustav osiguravanja kvalitete pokriva sve aktivnosti Veleučilišta. Sustav se učinkovito, kontinuirano unapređuje na osnovi nalaza i preporuka unutarnje i vanjske prosudbe sustava. Cilj Veleučilišta jest kreirati sustav koji se periodički nadzire na temelju prikupljenih povratnih podataka od svih dionika sustava te se navedeni podaci transformiraju u informacije koje se koriste za unapređenje SOK-a. Veleučilište koristi ESG smjernice i standarde te ISO 9001:2015 koji omogućavaju podršku i usmjeravaju proces unutarnjega sustava osiguravanja kvalitete u području obrazovnoga i poslovnoga procesa te potiču konstantan razvoj sustava osiguravanja kvalitete u cjelini.

 

 

 

 

Skip to content