Vijesti

2009 / O studiju: Upravljanje logističkim sustavima i procesima

O studiju: Upravljanje logističkim sustavima i procesima

01.04.2009

Specijalistički diplomski stručni studij: Upravljanje logističkim sustavima i procesima

Pročelnik studija: prof.dr.sc. Dinko Mikulić mikulic

Skraćeni naziv: Logistika
Stručni naziv: stručni specijalist inženjer logistike
Kratica: struč. spec. ing. logist.
Broj ECTS bodova: 120

Ukupan broj bodova: 180+120 = 300 ECTS

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Trajanje studija: dvije godine (2), odnosno 4 semestra

Broj mjesta: 30 redovnih i 30 izvanrednih

Svrha studija je obrazovanje kadrova koji će uspostaviti i voditi logistički management. Puni naziv studija „Upravljanje logističkim sustavima i procesima“ upućuje na obrazovanje osoba zaduženih za planiranje, organizaciju i provedbu logističkog sustava.

Studij logistike je namijenjen obrazovanju polaznika za rukovoditeljske funkcije koji će doprinijeti optimizaciji i razvoju poslovanja organizacija i tvrtki koje se bave proizvodnjom, trgovačkom ili uslužnom djelatnošću do državnih poduzeća i institucija kao što su vojska, policija, te druga ministarstva i državne uprave.Studij je utemeljen na specijalističkim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja logističke potpore složenim sustavima. U strukovnim vojnim, policijskim i sličnim krugovima je uvriježen pojam logistika za praćenja operacija u zemlji i inozemstvu.

Potreba za specijalističkim obrazovanjem u području logističkog menadžmenta javlja se kao odgovor na složenost sustava logistike i njegovih nužnih procesa optimizacije. Studij logistike obrazuje polaznike za primjenu suvremenih metoda upravljanja i provedbe. Studij je usmjeren ponajprije na nekoliko područja logističkog menadžmenta:

 • Upravljanje sustavom nabave i opskrbe
 • Upravljanje sustavom prometa i kretanja
 • Upravljanje sustavom održavanja tehničkih sredstava
 • Upravljanje sustavom održavanja objekata i infrastrukture
 • Upravljanje sustavom materijalno-financijskog poslovanja
 • i drugo

Studij logistike je jedinstveni studij koji pruža studentima potrebno znanje za upravljanje cjelokupnom logistikom. Namijenjen svim zainteresiranim osobama, a ponajprije osobama koje žele raditi ili već rade na poslovima logistike, a žele se doškolovati u ovom području (časnici i dočasnici Hrvatske vojske, djelatnici MUP-a, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, velikih javnih poduzeća i korporacija te dr.).

Završetkom studija logistike polaznici stječu znanja i vještine za samostalno upravljanje u području logističkog menadžmenta.

Ishodi učenja

Nakon završetka studija studenti će moći:

 1. Identificirati problematiku razvoja logističkih sustava
 2. Opisati svojstva i karakteristike logističkog sustava
 3. Opisati organizaciju logističkog sustava nabave i opskrbe
 4. Opisati informacijski sustav lanca opskrbe
 5. Primijeniti programsku potporu u rješavanju logističkih pitanja
 6. Prezentirati prikupljene podatke o različitim vrstama logističkih usluga
 7. Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike
 8. Sudjelovati u timskom radu logističkog osiguranja
 9. Samostalno analizirati logističke pokazatelje optimizacije
 10. Samostalno prezentirati stanje i perspektive logističkog sustava
 11. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja u sustavu logistike
 12. Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u osiguranju logistike
 13. Izvješćivati o uzrocima i posljedicama negativnih događanja
 14. Pokazati organizacijske sposobnosti i vještine planiranja i upravljanja u donošenju logističkih odluka
 15. Prezentirati stručne i sigurnosne sadržaje sustava logistike
 16. Objasniti karakteristike provedbe logističkih usluga koje imaju važan utjecaj na okolinu i sigurnost stanovništva
 17. Raščlaniti i provjeriti troškove sustava logistike
 18. Prosuđivati i provoditi sustav kvalitete u logistici
 19. Prepoznati i koristiti stranu stručnu literaturu za proširivanje znanja iz logističkih sustava
 20. Povezati značaj upravljanja ljudskim potencijalima s razvojem logističkih sustava

Obvezni kolegiji

I. semestar II. semestar
Osnove logistike Metodologija istraživačkog rada
Upravljanje logističkim sustavima Logističko inženjerstvo
Ekonomika poduzeća Optimizacija logističkih procesa
Izborni predmet Ai Izborni predmet Ai
Izborni predmet Bi Izborni predmet Bi
III. semestar IV. semestar
Upravljanje prometom i transportom Osiguranje kvalitete u logistici
Sustav nabave i opskrbe Strateški menadžment u logistici
Upravljanje ljudskim potencijalima Financije u logistici
Izborni predmet Ai Izborni predmet Ai
Izborni predmet Bi Završni specijalistički diplomski rad

Izborni kolegiji

I. semestar II. semestar
Primijenjena statistika Poslovni engleski
Informacijski sustavi u logistici Vojna logistika
GIS i topografija u logistici Upravljanje skladištima
Kritična infrastruktura Ubojita sredstva
III. semestar IV. semestar
Upravljanje zalihama Upravljanje zdravstvenim sustavom
Psihofiziologija rada Sigurnost logističkog sustava
Održavanje tehničkih sredstava Zbrinjavanje otpada
Međunarodni pravni temelji u logistici
Izborni predmet, na prijedlog korisnika

Dopusnica:

Dopusnica_Logistika.pdf, 488kB

Skip to content