Krizni menadžment

Pročelnik studija: prof. dr. sc. Željko Dobrović, dipl. ing.

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni specijalist inženjer kriznog menadžmenta / stručna specijalistica inženjerka kriznog menadžmenta.

Kratica: struč. spec. ing. admin. chris.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Trajanje studija: dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra

Broj mjesta: 30 redovitih i 30 izvanrednih

Studij je namijenjen prvenstveno osobama koje se bave zaštitnim i sigurnosnim aspektima kriza u djelovanju pravnih osoba, gospodarstva, tijela jedinica lokalne i područne uprave, te tijela državne uprave.

Upravljanje u kriznim uvjetima je vrlo kompleksno i odgovorno, obuhvaća različite poslove ovisno o djelatnosti i području djelovanja pojedine pravne osobe, poduzeća ili jedinice lokalne i područne uprave kao i državne uprave. Zato je vrlo značajno uspostaviti sustav zaštite koji sprječava nastanak kriza, povećava otpornost na djelovanje kriza i podiže razinu sposobnosti uklanjanja posljedica i oporavka. Dobro poznavanje procesa mogućih kriza i sposobnost upravljanja sustavom zaštite jeste temeljna zadaća kriznog menadžmenta.

Završetkom studija ‘Specijalistički diplomski stručni studij kriznog menadžmenta’ stječu se specijalistička znanja i kompetencije za samostalno rješavanje problema upravljanja krizama, vođenje procesa i sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom u javnom i privatnom sektoru, a posebice u gospodarstvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te usklađivanja djelovanja sa sustavom upravljanja funkcionalnom djelatnošću organizacije.

Završeni studenti će biti osposobljeni za rješavanje problema upravljanja krizama kao i upravljanje javnom i korporacijskom sigurnošću te humanitarnim i sigurnosnim operacijama u skladu s važećim nacionalnim, EU i međunarodnim relevantnim direktivama i normama.

Studenti će uspješnim završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija kriznog menadžmenta steći novih 120 ECTS bodova tako da će dobiti diplomu stručnog specijalista inženjer kriznog menadžmenta s ukupno 300 ECTS što im omogućuje nastavak studija u Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno zakonu.

 

Razina Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Objasniti ulogu menadžera u kriznom menadžmentu

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Protumačiti osnovne pojmove i opseg kriza i katastrofa.
 2. Upotrijebiti dinamičke obrasce i tipologije kriza
 3. Koristiti engleski jezik u proučavanju znanstvene i stručne literature i stručnom komuniciranju
 4. Koristiti alate kriznog menadžmenta
 5. Koristiti komunikacijske vještine i različite strategije u kriznom komuniciranju

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Komentirati izvanredne situacije
 2. Razlikovati karakteristike tradicionalnih i modernih kriza
 3. Preispitati izvore i porijeklo poslovnih kriza
 4. Vrednovati specifičnosti i modele kriznog menadžmenta
 5. Planirati elemente odluke u kriznom odlučivanju
 6. Voditi krizni komunikacijski tim u kriznom komuniciranju i konferencijama za tisak
 7. Analizirati prijetnje, mjere i sustave poslovne sigurnosti
 8. Analizirati poslovne procese i mogućnosti kontinuiteta poslovanja u kriznim situacijama

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Prezentirati svoje ideje, stavove, rješenja i projekte

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Primijeniti stečena znanja u daljnjem stručnom radu i akademskom obrazovanju, uz odgovarajući moralni i etički stav
 2. Prilagoditi se promjenama u tehnologiji i metodama rada u sklopu cjeloživotnog obrazovanja

 

 

Obvezni kolegiji

Izborni kolegiji

Izborni kolegij tipa A bira student/studentica u dogovoru s mentorom
Izborni kolegij tipa B bira student/studentica po osobnom interesu

Dokumenti

Krizni_menadzment_Specijalizacija_Dopusnica.pdf

Odluka o uvjetima upisa na specijalistički diplomski stručni studij Krizni menadžment

Skip to content