Diplomski rad

Ects: 16
Predavanja: 0
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Diplomskim radom student dokazuje stručno znanje i samostalnost u radu.

Sadržaj predmeta:

1.Predavanje o načinu izrade diplomskog rada. 2.Priprema za izradu diplomskog rada rad. 3.Izrada diplomskog radarada.

Ishodi učenja:

1. Definirati stručni problem. 2. Osmisliti i samostalno provesti istraživanje. 3. Samostalno riješiti praktični problem/zadatak. 4. primjeniti usvojena znanja i opće kompetencije stečene tijekom studija. 5. Primjeniti usvojena znanja i specifične kompetencije pripadnog predmeta. 6. Primjeniti metoidologiju pisanja stručnog i znanstvenog djela. 7. Napraviti prikaz rezultata provedenog istraživanja korištenjem multimedijskih alata. 8. Koristiti prezentacijske vještine kod interpretacije rezultata istraživanja.

Skip to content