Korporacijski rizici i sigurnost

Ects: 7
Predavanja: 3
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje rizika prisutnih u suvremenim korporacijama. Stjecanje znanja i vještina za procjenu i upravljanje rizicima te za razvoj i unapređenje sustava pogonske sigurnosti.

Sadržaj predmeta:

(1) Korporacija: Vrste korporacija. Sigurnosni aspekti korporacija i poslovnog okruženja. Upravljanje korporacijom. (2) Korporacijski rizici i sigurnost: Modeli rizika. Korporacijski rizici. Kontrolirani, djelomično kontrolirani i rizici izvan korporacijske kontrole. Odnos rizika i sigurnosti. (3) Organizacija korporacijske sigurnosti: Sigurnosne filozofije. Zadaće sustava sigurnosti. Organizacija sustava sigurnosti. Modeli organiziranja sustava pogonske sigurnosti. (4) Upravljanje korporacijskom sigurnosti: Politike sigurnosti. Provjere sustava sigurnosti (izvješća, procedure, propisi i norme). Suvremeni alati upravljanja sustavom sigurnosti. Planiranje razvoja sigurnosti. Strategije i metode upravljanja rizicima. Kvantitativne metode upravljanja rizicima.

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za razumijevanje rizika djelovanja korporacija, njihovu međuovisnost i utjecaj na uspostavu sustava sigurnosti. Studenti će steći vještine koje se odnose na primjenu kvantitativnih metoda procjene i upravljanja korporacijskim rizicima.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Razumjeti načine djelovanja korporacija 2. Razlučiti sigurnosne aspekte prisutne u različitim korporacijama 3. Procijeniti različite vrste unutarnjih i vanjskih korporativnih rizika 4. Preispitati oblike organiziranja sigurnosti u korporacijama 5. Analizirati politike korporativne sigurnosti 6. Planirati razvoj korporativne sigurnosti. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: 8. Razumjeti izvore i porijeklo poslovnih kriza. 15. Dizajnirati mjere i sustave poslovne sigurnosti. 24. Prepoznati prijetnje sigurnosti poslovnih subjekata. 25. Prezentirati svoje ideje, stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, studije slučaja, izradu projekata i kroz diplomski rad. 27. Primijeniti stečena znanja i navike u daljnjem stručnom radu i akademskom obrazovanju.

Skip to content