Krizni menadžment uprave

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o normativnim okvirima i načinu djelovanju državnih upravnih organizacija, posebno u kriznim situacijama, razvitak sposobnosti razumijevanja uzroka unutarnjih kriza u državnim upravnim organizacijama i načina organiziranja i djelovanja državnih upravnih tijela i organizacija u kriznom okruženju

Sadržaj predmeta:

Tijela državne uprave: pojam, razine organiziranja, nadležnost, zakonska regulativa – Rizici i krize koje mogu nastati u tijelima državne uprave: razlike u odnosu na razine organiziranja i kao posljedica vanjskih utjecaja – Tijela državne uprave i krizno planiranje – NATO procedure za upravljanje krizama – Planski dokumenti tijela državne uprave: zakonska regulativa, područje uređenja, nadležnost u postupanju – Međuovisnost kritične infrastrukture i vjerojatnosti nastanka rizika: osnovni pojmovi, područje djelovanja, zadaće, modeli izračuna – Razvijanje sposobnosti za reagiranje: procjena posljedica, utvrđivanje prioriteta, donošenje Odluke – Uključivanje subjekata: razine organiziranja, postupci i procedure upravljanja, prioritet angažiranja snaga – Upravljanje krizama i krizni menagement – Informiranje javnosti: organizacija, zadaće, suradnja s sredstvima javog pripćavanja – Studija slučaja krizne situacije

Kompetencije:

Studenti se upoznaju s okvirom djelovanja državnih organizacija u kriznim situacijama te s planskim dokumentima koja definiraju postupanje u raznim kriznim situacijama koje se odnose na procijenjene ugroze nastale kao posljedica djelovanja prirode odnosno čovjeka te se stvaraju osnovne pretpostavke da će studenti biti sposobni postupati i donositi odluke sukladno zakonskoj regulativi, nastalim posljedicama te propisanim procedurama upravljanja kao i u slučaju nastanka kriza u tijelima državne uprave.

Ishodi učenja:

Studenti će biti osposobljeni da strateški, organizirano i na učinkovit način planiraju odgovor na očekivane rizike i krize koje se mogu pojaviti u tijelima državne uprave, te na koji je način moguće uključite sve subjekte u proces odgovora kao i u proces upravljanja i rješavanja kriznih situacija, te će: a) Moći unaprijed prepoznati izvanredne situacije koje ugrožavaju državne upravne organizacije b) Povezati uzroke i posljedice kriza u državnim organizacijama c) Biti u stanju planirati djelovanje državnih upravnih organizacija za krizne situacije d) Stručno osigurati funkcioniranje državnih upravnih organizacija u kriznim situacijama e) Povezati različite državne upravne organizacije u usklađivanju njihova djelovanja

Skip to content