Procjena katastrofa

Ects: 6
Predavanja: 1
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o načelima i metodologiji prikupljanja i analizi informacija, postupcima za pripremu provođenja efikasne i brze procjene kao i procesima koji se provode kod prikupljanja relevantnih informacija o potrebama i prioritetima neposredno nakon velikih nesreća i katastrofa

Sadržaj predmeta:

1. Načela procjene nakon velikih nesreća i katastrofa 2. Vrste procjena za razne događaje 3. Priprema za brzu i efikasnu procjenu 4. Sektorska procjena katastrofa 5. Upravljanje informacijama nakon velikih nesreća i katastrofa 6. Izvješćivanje nakon provedene procjene 7. Procjena kao važan alat kod donošenja odluka 8. Metodologija međunarodnih organizacija (UN, IFRC, NATO, EU) za procjenu katastrofa 9. Procjena šteta u RH 10. Praktična vježba

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za planiranje procjena posljedica i identificiranje prioritetnih potreba nakon velikih nesreća i katastrofa te učinkovito sudjelovanje u svim vrstama procjena kao dijela integralnog odgovora na katastrofe u nacionalnom ali i u međunarodnom okruženju uz stjecanja znanja o metodama za prikupljanje, analizu i procesuiranje relevantnih informacijama nakon nastanka krizne situacije.

Ishodi učenja:

Student će nakon uspješnog svladavanja gradiva i polaganja ovog predmeta moći: 1) Usvojiti temeljna načela procjene posljedica nakon velikih nesreća i katastrofa. 2) Ovladati upotrebom različitih procjena za razne događaje (potres, poplava, opasne tvari, itd.). 3) Planirati i organizirati brzu i efikasnu procjenu te utvrđivanje prioriteta. 4) Prikazati osnovne sektore važne za koordiniranu procjenu i važnost zajedničkog djelovanja. 5) Ovladati s osnovnim alatima za upravljanje informacijama nakon velike nesreće i katastrofe. 6) Razumjeti i moći primijeniti različite tehnike i alate izvješćivanja nakon obavljene procjene posljedica. 7) Prikazati proces donošenja odluka temeljem dobivenih rezultata procjene. 8) Opisati metodologije međunarodnih organizacija (UN, IFRC, NATO, EU) za procjenu posljedica. 9) Prikazati postupak procjene šteta u Republici Hrvatskoj.

Skip to content