Projektiranje vježbi za krizne situacije

Ects: 7
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Upoznati studente sa potrebom i značajem uvježbavanja djelatnika raznorodnih organizacijskih struktura za postupanjem u kriznoj situaciji te teoretskim postavkama izrade elaborata pojedinih vježbi. Obučiti i uvježbati studente u koncipiranju potrebnih dokumenata-sastavnica elaborata za izvođenje pojedinih vježbi postupanja u kriznim situacijama. Pripremiti studente za zajednički i samostalan rad na pripremi podataka i elemenata za odlučivanje, planiranje, organiziranje i izvođenje uvježbavanja djelatnika raznorodnih struktura u preventivi i rješavanju kriznih situacija.

Sadržaj predmeta:

Temeljne pretpostavke funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja: prosudba uvjeta nastajanja akcidenata;prirodne nepogode i tehnički akcidenti; osnovni pojmovi, dinamika angažiranja snaga za otklanjanje posljedica; zakonske pretpostavke uporabe OS RH u izvanrednim okolnostima. – Važnost i uloga tijela za zaštitu i spašavanje državne uprave; – Pojam i važnost metodike projektiranja vježbi; – Vrste, cilj i sadržaj vježbi krizne situacije; – Organizacija vježbe krizne situacije: vodstvo vježbe, presjek situacije, vježbenici; – Elaborat vježbe: odluka menadžmenta za pokretanje izrade elaborata, plan provedbe cjeline vježbe, Plan izvođenja vježbe, priprema sudionika vježbe Planiranje vježbe; – Izvođenje vježbe: proces donošenja odluke, dinamika po razvojnim situacijama, mjere sigurnosti Tijekom vježbe, evaluacija vježbe, potencijalne pogreške u pripremi i organizaciji vježbi krizne situacije – Analiza vježbe; – Istraživanje putem provođenja vježbi.

Kompetencije:

Studenti se upoznaju s načelima, metodama i kriterijima te s načinom i metodskim pristupom koncipiranju uvježbavanja djelatnika određene organizacije za postupanje u kriznim situacijama. Time se stvaraju pretpostavke da studenti mogu i znaju ispravno definirati i izraditi potrebnu vježbovnu dokumentaciju i doprinijeti stanju sigurnosti u svojoj budućoj radnoj sredini. Studenti će biti sposobni preuzeti vodeću ulogu u svojoj radnoj sredini u gospodarstvu i upravi po pitanju rješavanja sigurnosnih rizika kriznih situacija planirajući, nadzirući i izvodeći, zajednički i samostalni rad na pripremi podataka i elemenata za odlučivanje, planiranje, organiziranje i izvođenje vježbi djelatnika raznorodnih struktura u preventivi i rješavanju kriznih situacija te provjeri planova zaštite i spašavanja;

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: a) Prepoznati i komentirati pretpostavke funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja. b) Povezati temeljne principe metodike projektiranja vježbi s važnosti projektiranja. c) Povezati vrste vježbi i njihov cilj s sadržajem vježbi krizne situacije. d) Riješiti pojedine zahtjeve u organizaciji vježbe krizne situacije. e) Formulirati, dizajnirati i isplanirati elaborat određene vježbe krizne situacije. f) Isplanirati te napisati sastavnice elaborata koje se odnose na sadržaj planiranja vježbe. g) Upravljati izvođenjem vježbe krizne situacije posebno mjerama sigurnosti i postupkom evaluacije. h) Prikupiti potrebne podatke te isplanirati analizu vježbe. i) Predložiti empirijski istraživački postupak u tijeku i poslije izvođenja vježbe.

Skip to content