Upravljanje kritičnom infrastrukturom

Ects: 7
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studente s procesima koji ugrožavaju kritične infrastrukture, te metode integralnog pristupa razvoju, gospodarenju, korištenju i zaštiti kritične infrastrukture i sustava, te ih osposobiti za prepoznavanje i svladavanje problema u upravljanju kritičnim infrastrukturama i sustavima

Sadržaj predmeta:

Pojmovno određenje kritične infrastrukture, mreža i sustava -sustavi i razine upravljanja u kritičnim infrastrukturama -međuovisnosti kritičnih infrastruktura -sustavi i razine upravljanja u izvanrednim situacijama -kriza, procjena rizika i rješavanje problema -računalni i matematički modeli procjena rizika -logistika u kritičnim infrastrukturama -odnosi menadžmenta KI i javnosti -uloga medija u upravljanju KI -studija slučaja krizne situacije

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za prepoznavanje rizika u sustavima kritičnih infrastruktura, njihovo procjenjivanje i planiranje djelovanja na očuvanju djelovanja kritičnih infrastruktura u uvjetima civilnih izvanrednih situacija

Ishodi učenja:

Studenti će biti osposobljeni da strateški, organizirano i na učinkovit način planiraju odgovor na očekivane rizike i krize koje se mogu pojaviti u sustavima, mrežama i objektima kritičnih infrastrukta.Takođe, biti će osposobljeni na koji je način moguće uključite sve subjekte u proces odgovora kao i u proces upravljanja i rješavanja kriznih situacija u kritičnim infrastruktrama i s njima povezanim okruženjima, te će: 1. Prepoznati izvanredne situacije koje ugrožavaju kritične infrastrukture 2. Identificirati uzroke i posljedice kriza u kritičnim infrastrukturama, te važnost međusektorskih mjerila temeljem kojih se procjenjuje rizik za pojedine sustave i mreže kritičnih infrastruktura 3. Pripremiti plan djelovanja kritičnih infrastruktura za krizne situacije 4. Procijeniti učinkovitost mjera za zaštitu kritičnih infrastruktura 5. Objasniti procese upravljanja kritičnom infrastrukturom

Skip to content