Financije u logistici

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je omogućiti studentima stjecanje znanja vezanih uz osnovni kategorijalni aparat iz područja poslovnih financija kao i stjecanje znanja o modelima, postupcima, tehnikama i metodama njegove implementacije u različitim područjima djelovanja logističkog poduzeća.

Sadržaj predmeta:

Temeljni problemi financiranja. Pojam financiranja. Financijski menadžment. Oblici organiziranja poslovnih subjekata i ciljevi poslovanja. Financijski sustav u gospodarstvu. Financijska tržišta. Računovodstvena načela, standardi i politike. Porezi, temeljni pojmovi, porezne politike. Optimizacija izvora financiranja. Financijski menadžment. Financijsko prognoziranje i planiranje. Planiranje proračuna; proračun javnih sustava (vojni proračun). Kratkoročno i dugoročno financiranje. Planiranje financiranja kriznih stanja. Financijska izvješća. Kapitalno ulaganje. Upravljanje radnim kapitalom. Polužja i struktura kapitala. Kontroling i upravljanje troškovima. Platni promet. Instrumenti osiguranja plaćanja. Međunarodni financijski menadžment.

Kompetencije:

Stjecanje znanja i vještina za donošenje ispravne financijske odluke u vezi kratkoročnih i dugoročnih ulaganja, upravljanja likvidnim sredstvima i solventnošću te optimalnog ulaganja u funkciji upravljanja financijama u logističkom sustavu te ostvarenja financijskog rezultata i uspjeha poslovnog entiteta. Razumijevanje ekonomske vrijednosti i osnova financijskog rezoniranja. Stjecanje osnovnih znanja s područja poslovnih financija, o mjerenju rizika, funkciji cijene kapitala te o postupcima vrednovanja i upravljanja vrijednošću, te o financijskoj efikasnosti investicijskih projekata i osnovnih metoda njihova vrednovanja. Razumijevanje tokova sredstava u poslovnim procesima i međuovisnost upravljanja sredstvima i načina njihova financiranja, kao i temeljnih zakonomjernosti korištenja dugova, strukture kapitala i politike dividendi.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) pravilno definirati pojam, ciljeve financiranja, i načela financiranja; 2) opisati i interpretirati temeljna financijska izvješća; 3) samostalno izraditi pro forma financijske izvještaje; 4) pravilno opisati i definirati kratkoročno i dugoročno financiranje; 5) osmisliti, izraditi i objasniti pojednostavljeni plan potrebnog novca; 6) izraditi jednostavniji primjer kapitalnih ulaganja; 7) opisati i analizirati financijske rizike i osiguranje od financijskih rizika; 8) učinkovito djelovati u upravljanju radnim kapitalom logističkog poduzeća; 9) provesti identifikaciju, formulaciju i rješenje praktičnih problema u upravljanju troškovima.

Skip to content