Kritična infrastruktura

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz osnova kritične infrastrukture, razrada procjena ugroženosti kritične infrastrukture i planova zaštite kritične infrastrukture

Sadržaj predmeta:

Pojmovno definiranje kritične infrastrukture prema međunarodnim standardima, pojam i definicija kritičnosti, sadržaj i karakteristike pojedinih dijelova kritične infrastrukture, izrada popisa prioriteta kritične infrastrukture, razrada po elementima pojedine kritične infrastrukture, vrste opasnosti i rizika za kritičnu infrastrukturu, pojam i definicija međuovisnosti kritične infrastrukture, sadržaj i metodologija izrade prosudbe ugroženosti i planova zaštite kritične infrastrukture, pristup u zaštiti kritične infrastrukture i iskustva pojedinih zemalja članica EU i NATO te međunarodnih institucija, međunarodna i regionalna suradnja u području planiranja i zaštite kritične infrastrukture, te obuke i uvježbavanja. Principi i doktrina održavanja građevina, planiranje održavanja i upravljanje održavanjem,

Kompetencije:

Sposobnost vrjednovanja važnosti kritične infrastrukture u logistici, izrada procjene ugroženosti i planove zaštite kritične infrastrukture.

Skip to content