Održavanje tehničkih sredstava

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz organizacije i tehnologije održavanja tehničkih sredstava.

Sadržaj predmeta:

Teoretske podloge održavanja tehničkih sredstava. Značajke složenih tehničkih sredstava. Tehnička materijalna sredstva, pojam, značaj, vrste i tipovi. Uvjeti eksploatacije. Mjere zaštite na radu i zaštite okružja u održavanju. Sustav održavanja. Politike održavanja. Vrste i modeli održavanja. Principi, metode i postupci održavanja. Procesi u složenim tehničkim sredstvima tijekom eksploatacije. Utvrđivanje tehničkog stanja. Tehnička dijagnostika. Osiguranje pričuvnih i zamjenskih dijelova, sklopova i uređaja. Održavanje složenih tehničkih sredstava u redovnim i posebnim otežanim uvjetima uporabe. Upravljanje sustavom održavanja.

Kompetencije:

Sposobnost za vođenje procesa održavanja, planiranje i organiziranje procesa održavanja tehničkih sredstava.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Prepoznati značajke i utjecaj uvjeta eksploatacije na složena tehnička sredstva. 2) Usavršavati koncepciju, organizaciju i tehnologiju u sustavu eksploatacije tipičnog tehničkog sredstva. 3) Vrednovati postojeći sustav i realne procese u održavanju. 4) Prepoznati radne i popratne procese tijekom uporabe složenog tehničkog sredstva i njihov utjecaj na tehničko stanje. 5) Primjeniti suvremene metode utvrđivanja tehničkog stanja za tipična tehnička sredstva. 6) Primjeniti odgovarajuće organizacijske i tehnološke postupke održavanja u sustavu održavanja za koji je odgovoran. 7) Propisati i vrednovati mjere zaštite na radu i zaštite okružja u održavanju. 8) Pomoći u izgradnji informacijskog sustava u cilju praćenja povijesti eksploatacije, a sa svrhom stvaranja baze podataka o održavanju 9) Pratiti sve dostupne izvore informacija sa sadržajima održavanja tehničkih sredstava.

Skip to content