Optimizacija logističkih procesa

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvojiti osnovna i upoznati napredna znanja o matematičkom modeliranju i optimizaciji logističkih procesa. Stjecanje osnovnih vještina rješavanja logističkih problema primjenom programskih alata.

Sadržaj predmeta:

Elementi logističkih procesa Osnove modeliranja logističkog sustava. Linearno programiranje. Problem alokacije resursa. Transportni problem. Cjelobrojno programiranje. Kombinirano cjelobrojno programiranje. Problem distribucijske mreže Simulacije. Parametrično programiranje i analiza osjetljivosti. Višekriterijsko odlučivanje Softverski alati.

Kompetencije:

Nakon uspješno položenog kolegija student bi trebao razumjeti funkcioniranje logističkih procesa opskrbnog lanca, te usvojiti osnovna znanja o postupcima modeliranja i optimizacije. Trebao bi znati samostalno logički i matematički opisati osnovne logističke probleme, te prepoznati odgovarajuće matematičke metode za njihovo rješavanje.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Samostalno logički i matematički opisati osnovne logističke probleme, te identificirati i odabrati odgovarajuće matematičke metode za njihovo rješavanje (IP- Methods, MIP – Methods) 2. Dizajnirati odgovarajuće matematičke modele za rješavanje osnovnih logističkog problema. 3. Primjenjivati programske alate za rješavanje osnovnih logističkih problema (problem alokacije resursa, transportni problem, lokacijski problem). 4. Interpretirati rezultate optimizacije i analizirati dobivena rješenja. 5. Modificirati matematičke modele elementima i sustavima poboljšanja, te valorizirati ostvarene rezultate. 6) Primjeniti tehnička znanja za rješavanje problema optimizacije. 7) Provesti identifikaciju, formulaciju i rješenje praktičnih logističkih problema. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: Samostalno analizirati logističke pokazatelje optimizacije. Primjeniti programsku potporu u rješavanju logističkih pitanja.

Skip to content