Osnove logistike

Ects: 7
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvojiti temeljna znanja logističkog sustava i sustavnog pristupa logistici.

Sadržaj predmeta:

Pojmovi, povijesni razvoj, značenje, vrste i namjena logistike. Poslovna logistika, konkurencijska prednost kroz logističku potporu, logistički lanci, značaj logistike za poslovanje poduzeća. Kvaliteta logističke potpore (efektivnost i efikasnost sustava). Troškovi logističke potpore u životnom vijeku organizacije, usluge i proizvoda. Logistički menadžment (logističko planiranje, logističke strategije, logistički produkti). Logistika usluga (proizvod i usluge, kapacitet, čekanje i distribucijski kanali usluga, procesiranje narudžbi i informacijski tokovi). Integralna logistika u organizaciji, odnosi s drugim odjelima u poduzeću, prognoziranje logističkih zahtjeva, stupnjevi razvitka IL i postignuća po stupnjevima). Upravljanje zalihama (klasifikacija artikala, ekonomična količina narudžbe, sigurnosne zalihe). Upravljanje materijalom u poduzeću (modeli raspoređivanja, skladišni sustav i pripadajući procesi, lokacije, sastavnice i procesi skladištenja, unutarnje- transportne osnove kretanja materijala, pakiranje). Prijevoz i upravljanje prijevozom (vrste i karakteristike prijevoza, regulacija prijevoza, intermodalni prijevoz, izbor prijevoza i prijevoznika, vlastiti i unajmljeni prijevoz). Sustav održavanja kao logistički podsustav, odnos koncepta, tehnologije i organizacije održavanja, kvaliteta i optimizacija sustava održavanja.

Kompetencije:

Vladanje znanjem iz područja organiziranosti logistike u poslovnim sustavima. Poznavanje logističkih sustava, logističkih lanaca i logističkih tehnologija te predviđanje logističkih zahtjeva.

Ishodi učenja:

Student/ica će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Razlučiti sastavnice logistike i procijeniti njihov utjecaj na poslovni sustav 2) Identificirati elemente efikasnosti i izračunati njihove vrijednosti u jednostavnijim slučajevima 3) Analizirati i predviđati troškove logistike u troškovima životnog ciklusa sustava 4) Identificirati vrste logističkog menadžmenta i predložiti njegovo usavršavanje u organizaciji 5) Osmisliti pristup optimizaciji logistike usluga (tj. kapacitetu, vremenima čekanja i kanalu distribucije) 6) Procijeniti povezanost integralne logistike s drugim odjelima u poduzeću u predložiti poboljšanja u koordinaciji logistike 7) Identificirati probleme u upravljanju zalihama, klasificirati artikle i izračunati ekonomične količine narudžbe. 8) Sastaviti prijedloge za usavršavanje upravljanja tokovima materijala u poduzeću. 9) Analizirati prometne probleme i sastaviti prijedloge za usavršavanje sustava prometa u poduzeću. 10) Identificirati čimbenike i povezanost koncepcije, tehnologije i organizacije održavanja tehničkih sustava.

Skip to content