Sigurnost logističkog sustava

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Stjecanje pravnih osnova sigurnosti. Usvajanje sigurnosnih standarda u integralnim sustavima logistike.

Sadržaj predmeta:

Potencijalne opasnosti i rizici u logističkom procesu. Ugroze vojne logistike. Rizici za djelatnike, logistička poduzeća i klijenti. Ugrožavanje poslovnih podataka. Procjena opasnosti i plan zaštite. Zaštitne mjere i postupci, uspostava sustava sigurnosti. Upravljanje sustavom sigurnosti. Osiguranje. Tehnička i tjelesna zaštita. Zaštita poslovnih podataka. Ugroze i rizici pri transportu i skladištenju robe. Ugroze i rizici pri prijevozu putnika. Međusobni utjecaj logističkog procesa i prirodnog okoliša. Prirodne i tehnološke nesreće i katastrofe. Opasne tvari u prometu prema relevantnim konvencijama za pojedine transportne grane. Znakovi i upozorenja. Pravno reguliranje sigurnosti i zaštite u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Konvencije o zaštiti u prometnom procesu. Zakonski propisi uredbe i pravilnici o zaštiti u prometnom sustavu Republike Hrvatske. Značenje sigurnosnih mehanizama u logističkim procesima. Bit i značenje logističke sigurnosti, logistička sigurnost kao konkurencijska prednost. Logistička sigurnost kao sastavni dio integralnog sigurnosnog sustava. Sigurnosni koncepti u logističkih procesima. Logistička sigurnost s vidika zakonskog uređenja nekih područja sigurnosti. Požarna sigurnost. Sigurnost i zaštita na radu. Zaštita okoliša i ekološka zaštita, utjecaj ergonomskih rješenja na logističku sigurnost. Sigurnosni mehanizmi u unutrašnjem transportu. Mjere sigurnosti u procesu skladištenja, u procesima utovara-istovara i na prometnim putovima. Sigurnosni mehanizmi u logističkoj dokumentaciji: unutrašnja kontrola i revizija prijevozne, skladišne, ugovorne i druge poslovne dokumentacije, inspekcijski nadzor. Logistička sigurnost i osiguranje. Odgovornost za logistiku sigurnost, način nadzora nad izvođenjem sigurnosnih mehanizama u logističkim procesima.

Kompetencije:

Sposobnost za ocjenjivanje ranjivosti, ugroženosti u logističkim procesima te planiranje i izvođenje mjera sigurnosti.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Razumjeti sustav sigurnosti logističkog sustava i procesa i razlučiti njegove sastavnice i okruženje 2) Razumjeti koncepte rizika i sigurnosti te opasnosti, ranjivosti, otpornosti i žilavosti, obrane i zaštite kao i njihove međuovisnosti. 3) Razumjeti probleme, fizičke, informacijske i financijske sigurnosti te zaštite prometa 4) Razumjeti rizike i sigurnost pri transportu i skladištenju robe i prijevozu putnika u svim transportnim granama 5) Razumjeti probleme prijevoza opasnih tvari u svim transportnim granama te spoznati relevantne propise 6) Razumjeti osnovne postavke i mjere zaštite na radu u logističkom sustavu i primjenjivati propise 7) Razumjeti utjecaj logističkog sustava na okoliš i mjere zaštite 8) Razumjeti rizike sigurnosti i mjere zaštite u procesu skladištenja, u procesima utovara-istovara i na prometnim putovima. 9) Analizirati sustav sigurnosti i logističkog sustava njegovo okruženje na nacionalnoj i korporativnoj razini 10) Analizirati ugrožavanje sigurnosti logističkog sustava i predlagati mjere zaštite kao i vrednovati njihov doseg. 11) Razumjeti osnovne pojmove kriznog menadžmenta 12) Razumjeti koncept krize, katastrofe i izvanrednog stanja te njihov utjecaj na logistički sustav 13) Razumjeti uzroke nastajanja kriza i katastrofa i analizirati uvjete nastanka i sposobnost logističke organizacije na ovladavanju možebitnih kriza 14) Analizirati sustav sigurnosti realne logističke organizaciju i sintetizirati mjere i organizaciju sigurnosti 15) Analizirati, organizirati i nadzirati sustav sigurnosti logističkih organizacija i procesa 16) Primijeniti stečena znanja i predlagati mjere sigurnosti logističkog sustava i procesa. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: 1. Identificirati problematiku razvoja logističkih sustava 6. Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike 10. Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u osiguranju logistike 12. Prezentirati stručne i sigurnosne sadržaje sustava logistike 17. Izvješćivati o uzrocima i posljedicama negativnih događanja 18. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja u sustavu logistike

Skip to content