Upravljanje ljudskim potencijalima

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz područja upravljanja ljudskim potencijalima. Spoznaja procesa razvoja, provedba selekcije i izbora osoblja logistike. Usvajanje znanja s područja obrazovnih modela u području logistike.

Sadržaj predmeta:

Značaj managementa ljudskih potencijala. Strategijski management ljudskih potencijala. Planiranje ljudskih potencijala. Analiza posla. Pribavaljenje, izbor, uvođenje i raspoređivanje osoblja. Praćenje i ocjenjivanje uspješnosti. Motiviranje i nagrađivanje. Obrazovanje i razvoj zaposlenika. Stvaranje adekvatne klime i organizacijske kulture. Socijalna i zdravstvena zaštita. Radni odnosi. Različite usluge zaposlenicima. Stimulacijski aspekti materijalnog nagrađivanja.

Kompetencije:

Sposobnost korištenja znanja i vještina za upravljanje ljudskim potencijalima.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Predvidjeti potrebe za ljudskim potencijalima u organizaciji 2) Isplanirati pribavljanje ljudskih potencijala 3) Prikazati model doprinosa i važnosti mjerenja ljudskih potencijala 4) Protumačiti važnost motiviranja i nagrađivanja ljudskih potencijala u organizacijama 5) Voditi stručnu raspravu o upravljanju ljudskim potencijalima u organizaciji 6) Protumačiti važnost praćenja radne uspješnosti 7) Koristiti metode i tehnike profesionalne selekcije 8) Povezati obrazovanje s razvojem karijere ljudskih potencijala 9) Povezati značaj managementa ljudskih potencijala s ostvarivanjem konkurentske prednosti 10)Predložiti moguća rješenja problematike vezane uz obrađene teme iz područja upravljanja ljudskim potencijalima.

Skip to content