Upravljanje logističkim sustavima

Ects: 7
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještina upravljanja u logističkim sustavima i procesima.

Sadržaj predmeta:

Teorijske osnove o upravljanju – kibernetika. Struktura i načela funkcioniranja logističkog sustava. Elementi sustava opskrbnog lanca. Temeljne funkcije vođenja (planiranje, organiziranje, koordinacija, nadziranje). Vođenje razvoja logističkih aktivnosti. Primjena znanosti o upravljanju razvojnih zadaća. Osnovne značajke metoda za planiranje logističkih procesa. Metode predviđanja. Informacijsko-komunikacijske sustav u logističkoj industriji. Optimizacija rokova izvršenja i troškova. Analiza rizika.

Kompetencije:

Nakon uspješno položenog kolegija student bi trebao razumjeti funkcioniranje logističke industrije i vladati znanjem i vještinama upravljanja logističkim sustavima i procesima. Trebao bi znati samostalno planirati i voditi razvoj logističkog sustava.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Kreirati prijedlog organizacijske sheme logističke tvrtke 2) Izabrati metodu vođenja u logističkom sustavu 3) Organizirati radne procese u logističkoj industriji 4) Upravljati logističkim aktivnostima kod organizacije i provedbe dijela ili opskrbnog lanca u cjelini 5) Osmisliti mogućnosti optimizacije upravljanjem logističkim aktivnostima 6) Samoprocijeniti potrebu uvođenja nove/drukčije metode za upravljanjem logističkim sustavom 7) Preurediti postojeći hodogram obavljanja aktivnosti u logističkom sustavu 8) Kritički prosuđivati prednosti i mane djelovanja logističkog sustava 9) Povezivati znanje upravljanja logističkim sustavom sa ostalim znanjima iz domene logističke industrije. 10) Primjeniti tehnička znanja za rješavanje problema upravljanja logističkim sustavima. 11) Planirati projekt uzimajući u obzir raspoložive resurse i vremenska ograničenja. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike. Identificirati problematiku logističkog sustava.

Skip to content