Upravljanje prometom i transportom

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz upravljanja prometom u složenim uvjetima.

Sadržaj predmeta:

Osnovne značajke prometnog i transportnog sustava. Infrastruktura kopnenog prometnog sustava. Infrastruktura u vodnom i zračnom prijevozu. Transportni lanci. Tehnologije u cestovnom transportu. Tehnologije u željezničkom, zračnom i vodnom transportu. Pretovarne operacije i upravljanje pretovarnim operacijama. Upravljanje cestovnim transportom. Upravljanje prometom u gradskim područjima. Upravljanje kombiniranim prijevozom. Sigurnost putnika i tereta u prijevozu. Optimizacija prometnih i transportnih procesa. Logistika i logistički procesi u transportu. Proučavanje i analiza tržišta javnog prijevoza. Troškovi prijevoza. Upravljanje prometom u kriznim stanjima (teroristička i borbena djelovanja, elementarne katastrofe). Upravljanje prometom u NATO vođenim operacijama. Upravljanje prometom za potrebe NATO saveza uz potporu države domaćina.

Kompetencije:

Sposobnost upravljanja prometom posebice u kriznim uvjetima.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Organizirati radne procese u logističko-transportnoj tvrtki 2) Upravljati transportnim lancima u različitim granama prometa 3) Upravljati troškovima prijevoza u logističkoj organizaciji 4) Osmisliti mogućnost optimizacije prometnih i transportnih procesa 5) Povezivati znanja upravljanja prometnom i transportom s ostalim znanjima iz domene logističkog sustava 6) Kritički prosuđivati prednosti i nedostatke pojedinih načina prijevoza 7) Osmisliti mogućnost optimiziranja transportnog procesa 8) Organizirati sustav prometa i transporta u NATO okružju 9) Pratiti sve dostupne izvore informacija s aspekta prometa i transporta.

Skip to content