Upravljanje zalihama

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o skladišnim sustavima i upravljanju skladišnim procesima. Razumijevanje teorijskih odrednica, važnosti i postupaka za upravljanje zalihama.

Sadržaj predmeta:

Uvod u upravljanje zalihama i skladištima. Normativi i zaliha. Modeli upravljanja zalihama. Planiranje zaliha. Analiza zaliha. Određivanje vrijednosti zaliha. Podjela skladišta prema vlasništvu, lokaciji, načinu gradnje, vrsti robe i tehnologiji skladištenja. Skladišne operacije: prijem, pohrana komisioniranje i otprema robe Dokumentacija i dokumentiranje. Informacijska potpora skladišnim procesima. Skladišna oprema. Metode izračuna lokacije skladišta.

Kompetencije:

Vladanje stručnim znanjima i vještinama za planiranje, organiziranje i vođenje zaliha, te poznavanje skladišnih sustava, procesa i načina poslovanja.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Formulirati osnovne termine upravljanja zalihama i skladištima. 2) Usporediti metode mjerenja količine zaliha. 3) Analizirati usluge i procese upravljanja zalihama i skladištima. 4) Predložiti primjer upravljanja zalihama unutar logističkog sustava na temelju određenih kriterija. 5) Organizirati usluge i procese unutar skladišta. 6) Analizirati učinkovitost pojedinih skladišnih operacija. 7) Predložiti moguća rješenja skladišnih procesa i skladišne opreme. 8) Valorizirati prednosti i nedostatke postojećih skladišnih sustava. 9) Primjeniti tehnička znanja za rješavanje problema upravljanja zalihama. 10) Argumentirati dobivene rezultate i moguća ograničenja. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: Opisati organizaciju logističkog sustava nabave i opskrbe. Prezentirati stručne i sigurnosne sadržaje sustava logistike.

Skip to content